tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

„Czyj jest genom? Biotechnologia a ochrona własności intelektualnej” – to tytuł konferencji Urzędu Patentowego RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, która odbyła się się 26 kwietnia 2019 r.

Miło nam poinformować, że w programie konferencji znalazło się wystąpienie Pani dr inż. Katarzyny Kotarskiej z Zakładu Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy pt. „Patentowanie wynalazków uzyskanych w obszarze biogospodarki – biotechnologii”.

Współorganizatorem wydarzenia była Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO, a partnerami: Kancelaria Patentowa PATPOL oraz Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE.

Na konferencji poruszano tematy niezwykle istotne zarowno dla konsumentów, agrobiznesu jak i nauki. Genetycznie zmodyfikowane organizmy wzbudzają od lat wielkie zainteresowanie, a jednocześnie procesowi ich tworzenia i ochrony towarzyszą liczne kontrowersje. Czy „Europa wolna od GMO” to medialne hasło czy rzeczywistość? Czy ochrona własności intelektualnej dotyczy również GMO? Jeśli tak, jakie są tego konsekwencje? Czy patentowanie roślin i zwierząt otrzymanych konwencjonalnymi metodami to sprzyjanie gigantom agrochemicznym i hamowanie innowacji w zakresie selekcji roślin i zwierząt? Czy nowe technologie w polskim rolnictwie to domena wyłącznie naukowców i taką pozostanie?

Przed takimi i wieloma innymi pytaniami zostali postawieni wykładowcy oraz uczestnicy konferencji, co przyczyniło się do bardzo ożywionej dyskusji oraz pozwoliło na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnorodnych aspektów systemu ochrony własności przemysłowej w obszarze biotechnologii.

Ze strony Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wystąpienie wprowadzające przedstawił Giovanni Napolitano – zastępca dyrektora Departamentu Krajów Rozwiniętych i w Okresie Transformacji. Moderatorem całości konferencji był prof. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Biotechnologii PAN. W trakcie konferencji miało miejsce uroczyste wręczenie odznak „Za zasługi dla wynalazczości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów. Odznaki wręczyła Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak.

Program Konferencji: [pobierz .pdf]