tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniach 18-23 czerwca 2023 r. w Easton (MA, USA) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „The Mycotoxins and Phycotoxins” organizowana cyklicznie przez Gordon Research Conference. Jest to wiodąca, cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa koncentrująca się na postępach badań w zakresie toksyn wytwarzanych przez grzyby i rośliny. Program konferencji obejmował wystąpienia prelegentów pochodzących z różnorodnych instytucji i organizacji naukowych na całym świecie, koncentrując się na najnowszych osiągnięciach w zakresie badań nad myko- i fitotoksynami. Konferencja ta była okazją do wzajemnego zapoznania się i wymiany doświadczeń naukowców w kontekście poszukiwań możliwych rozwiązań w zakresie minimalizacji/eliminacji zagrożeń dla rolnictwa i ekosystemu powodowanych przez biotoksyny. Podczas konferencji była również okazja do zaprezentowania badań realizowanych w naszym Instytucie, który reprezentował dr hab. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB.

Tematem wystąpienia dr hab. Marcina Bryły było: Inhibition of Fusarium proliferatum pathogen growth by Trichoderma fungi and the effect of antagonist on metabolomic profile during in vitro bi-culture on rice grains”.
Badania były finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 17 2019/33/B/NZ9/02743).

W dniach 24 – 28 czerwca 2023 r., na zaproszenie Dr. Eckardta Johanninga, członka Society for Mycotoxin Research, dr hab. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB zrealizował wyjazd studyjny do Albany (New York, USA) poświęcony analizie zagrożeń wywołanych przez mykotoksyny w bioaerozolach. W prowadzonej przez Dr. Johanninga klinice była możliwość zapoznania się ze skutkami narażenia człowieka na bioaerozole zawierające mykotokyny, a także metodami przeciwdziałania na ekspozycję.