tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 7-8 grudnia 2023 r.

„Prezentacja efektów prac zrealizowanych przez IBPRS-PIB w latach 2021-2023 na rzecz MRiRW”

Akceptuję warunki uczestnictwa w Konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS – PIB), z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług szkoleniowych, wykonywania umów i czynności związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych. Jestem świadomy, że wyrażoną zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie.

Pełny tekst klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.ibprs.pl/rodo/.

Uczestnictwo w dniu 7 grudnia 2023 r.

Uczestnictwo w dniu 8 grudnia 2023 r.

6 + 6 =