tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS, został powołany do składu Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rada Narodowego Centrum Nauki jest kluczowym organem Centrum. Określa dyscypliny naukowe i grupy dyscyplin w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy Centrum na realizację projektów badawczych. Ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych lub grup dyscyplin. Określa warunki przeprowadzania konkursów Centrum i dokonuje wyboru – spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych – Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków konkursowych.

Serdecznie gratulujemy!

Obecny skład Rady NCN dostępny na stronie: [ link ]