tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Warszawa, dn. 11.06.2021 r.

 

Komisja wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej IBPRS-PIB kadencji 2021-2025

powołana Zarządzeniem Dyrektora IBPRS-PIB nr 15/2021

ogłasza harmonogram wyborów:

 

 

11.06.2021 – ogłoszenie harmonogramu wyborów

14.06.2021 – wywieszenie spisu wyborców na tablicach ogłoszeń w Zakładach IBPRS-PIB

18.06.2021 – termin zgłaszania kandydatów do Rady Naukowej razem z pisemną zgodą kandydata (do sekretariatu IBPRS-PIB, ul. Rakowiecka)

21.06.2021 – ogłoszenie listy kandydatów do Rady Naukowej

23.06.2021 – termin zgłaszania reklamacji (do spisu wyborców)

30.06.2021wybory do Rady Naukowej IBPRS-PIB – godz. 900 – 1100

01.07.2021 – ogłoszenie wyników wyborów

12.07.2021 – termin zgłaszania protestów do Dyrektora Instytutu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu wyborów

 

Lila Nabiałek

Przewodnicząca Komisji wyborczej