tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Od 3 do 5 czerwca Politechnika Warszawska gościła przedstawicieli jednostek naukowych i ośrodków edukacyjnych z całej Polski. Celem Kongresu było przedstawienie osiągnięć polskiej nauki w kontekście rozwoju społecznego i poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Instytuty badawcze to nie historia, lecz przede wszystkim przyszłość – to jedna z sił napędowych rozwoju nauki w Polsce – mówił podczas obchodów 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych jej przewodniczący prof. Henryk Skarżyński. Po roku od rozpoczęcia obecnej kadencji RGIB reprezentanci instytutów wchodzących w jej skład przygotowali dokument pod tytułem ,,Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce”. Został on zaprezentowany podczas debaty na temat przyszłości polskiej nauki i przedstawia się następująco:

DEKALOG

 1. Niezbędna jest współpraca jednostek z różnych obszarów nauki w celu zwiększenia konkurencyjności Polski w badaniach na arenie międzynarodowej
 2. Instytuty badawcze stanowią znaczącą część potencjału naukowego w Polsce.
 3. O efektywności naukowca w Europie, w tym też w Polsce, decyduje jego wiedza i nowoczesna baza pozwalająca konkurować na otwartym międzynarodowym rynku badań i wdrożeń. Taką bazą dysponują instytuty badawcze.
 4. Procedury przy ubieganiu się o środki krajowe nie mogą być bardziej skomplikowane i zbiurokratyzowane niż w przypadku ubiegania się o środki z Unii Europejskiej.
 5. Polskie społeczeństwo oczekuje na przełomowe innowacje. Nie można być ich twórcą, wzorując się  tylko na istniejących rozwiązaniach.
 6. Wyzwaniem dla nauki jest stała modernizacja i racjonalne wykorzystanie obecnego potencjału badawczego dla społeczeństwa.
 7. Obowiązkiem naszego środowiska jest uświadamianie i podkreślanie znaczenia wpływu nauki na rozwój społeczeństwa!
 8. Świat nauki promuje działania zgodne z koncepcją One Health (jedno zdrowie), przyjętą na ostatnim Kongresie ,,Zdrowie Polaków”, według której środowisko przyrodnicze człowieka, razem ze światem roślinnym i zwierzęcym, oraz zdrowie populacji ludzkiej pozostają w ścisłym sprzężeniu zwrotnym.
 9. Perspektywą nauki są przyszłe pokolenia Polek i Polaków.
 10. Wzrost nakładów na naukę jest wyzwaniem, by nie dopuścić do wyrwy pokoleniowej i nie utracić istniejącej infrastruktury badawczej.
 

Równolegle do twających prezentacji i wykładów można było zapoznać się z kluczowymi osiągnięciami na stoiskach poszczególnych instytutów. W miasteczku zdrowia oferowano usługi i porady medyczne. Na stoisku IBPRS-PIB odbywała się degustacja ekologicznych produktów: soków, spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych oraz ekologicznych wyrobów mięsnych.

Kongres współorganizowali: Rada Główna Instytutów Badawczych, Politechnika Warszawska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Badań Edukacyjnych, z udziałem grona naukowców z instytutów naukowych PAN oraz ośrodków uniwersyteckich. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.