tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

„Plon niesiemy, plon, Panu Bogu w Dom”.

W sobotę, 3 września rozpoczęła się Krajowa Wystawa Rolnicza, która tradycyjnie towarzyszy Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim. W dwudniowej imprezie wystawienniczej wzięli udział wystawcy z całej Polski. Atrakcję stanowiły pokazy koni, bydła, sprzętu rolniczego, degustacje potraw oraz produktów ekologicznych i prozdrowotnych, pokazy twórstwa ludowego oraz tradycyjnego rzemiosła.

Tegoroczną Wystawę otworzył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

„Polskie rolnictwo jest bardzo ważną dziedziną gospodarki. Można powiedzieć, że nie tylko mierzoną wartościami ekonomicznymi, ale przede wszystkim tym, że polskie rolnictwo daje ogromne poczucie bezpieczeństwa żywnościowego” – podkreślił szef resortu rolnictwa w przemówieniu inauguracyjnym. Zwrócił również uwagę, że praca rolnika nie jest zwykłą pracą, ale jest też misją wyżywienia polskiego narodu i narodów sąsiednich”.

XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza prezentowała nie tylko dorobek rolników ale także wkład instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i terenów wiejskich w Polsce. A są to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Śląski Oddział Regionalny ARiMR w Częstochowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Śląska Izba Rolnicza, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach, Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Katowicach, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Fundacja „Solidarna Wieś”, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła.

Nie zabrakło zespołów z 12 instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w tym IBPRS-PIB.

Na wystawie prezentowaliśmy i polecaliśmy produkty prozdrowotne i ekologiczne powstałe w wyniku współpracy z Instytutem:
– Galicyjskie Specjały – wędliny z Zakładu Mięsnego Jasiołka z Dukli,
– sery personalizowane oraz masło z Gminnej Spółdzielni Mleczarskiej z Pierzchnicy,
– oleje z firmy „Złoto Polskie”,
– preparaty do zakiszania ogórków,
– preparaty do zakiszania pasz dla zwierząt „LACTOSIL”.

Odbyliśmy wiele spotkań i rozmów z lokalnymi producentami żywności prezentując ofertę IBPRS-PIB w zakresie konsultacji i badań analitycznych. Wiele zapytań dotyczyło jakości i bezpieczeństwa żywości. Podczas spotkań zwracaliśmy uwagę na fakt, że dzięki utrzymywanej w naszym Instytucie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych oraz tworzonemu Centrum Zasobów Mikrobiologicznych możliwe są prace naukowe nad procesem powstawania i przechowywania zdrowej i bezpiecznej żywności.

Pragniemy podziękować Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za zaproszenie, zaangażowanie i wzorową organizację imprezy!

 

Fotorelacja z wydarzenia: