tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 15 września, IBPRS-PIB gościł partnerów projektu Horizon Europe PROMISEANG w ramach kick-off meeting’u projektu.

PROMISEANG – Alternative PROteins from MIcrobial fermentation of non-conventional SEA sources for Next-Generation food, feed and non-food bio-based applications’ to projekt, którego realizacja przewidziana jest na okres 48 miesięcy. Ma on na celu opracowanie nowych, alternatywnych białek z niedostatecznie eksploatowanych źródeł morskich poprzez fermentację biomasy i generowanie nowej biomasy białka mikrobiologicznego i spełnienie wymagań rynkowych dla zastosowań biologicznych w żywności, paszy i dla nieżywnościowych zastosowań biologicznych (biomedycyna, farmacja i kosmetyki). Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego-PIB koordynuje Work Package 4 projektu oraz prowadzi badania w ramach innych pakietów roboczych.

Zwycięskie konsorcjum projektu PROMISEANG tworzy 11 partnerów z: Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Polski i Węgier. UNIVERSIDAD DE VIGO z Hiszpanii jest koordynatorem projektu PROMISEANG. Dr inż. Łukasz Woźniak z ZA jest Koordynatorem WP4 projektu.