tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

55. KONKURS – Produkty Najwyższej Jakości

Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza Konkurs Wędlin pod tytułem:
„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” 2023.

Konkurs obejmuje m.in. następujące produkty: kiełbasy, wędzonki,  wędliny surowe i surowe-dojrzewające, produkty blokowe, wędliny podrobowe, mięso kulinarne, wyroby garmażeryjne, galarety mięsne i mięsno-warzywne oraz konserwy pasteryzowane i sterylizowane. Odrębną kategorię stanowić będą produkty dedykowane dla dzieci, produkty typu „żywność wygodna” oraz produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi. Produkty mogą być wyprodukowane z mięsa i tłuszczu zwierząt rzeźnych, drobiu, dziczyzny lub z udziałem składników pochodzenia roślinnego. Powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta normami polskimi lub zakładowymi.

TERMINY

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać do dnia 20 lutego 2023 r. i przesłać na adres Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu: ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa, fax. (+48 22) 610-23-66, e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl
Ocena konkursowa odbędzie się 9 i 10 marca br. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18 maja 2023 r. podczas 54. DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Podstawą konkursowej oceny jakościowej wędlin jest ocena sensoryczna wykonana przez rzeczoznawców metodą punktową w skali pięciopunktowej. Produkty, które w ocenie sensorycznej uzyskają jakość ogólną na poziomie 4,5 do 5 punktów i wyróżniki chemiczne będą zgodne z deklarowaną normą (badania wykona akredytowane laboratorium Instytutu), zostaną uznane za produkty najwyższej jakości. Produkty te będą nagrodzone dyplomami. Producent, który uzyska największą liczbę nagrodzonych produktów zostanie uhonorowany zwycięskim pucharem i dyplomem, natomiast dyrektor Instytutu uhonoruje statuetką producenta za wyróżniającą się liczbę nagrodzonych produktów.

Laureaci Konkursu mogą reklamować wyróżnione przetwory mięsne znakiem towarowym PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  55. KONKURS 2023

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

W zgłoszeniu konkursowym należy podać nazwę wędliny i jej rodzaj według klasyfikacji Polskiej Normy lub załączyć stosowną Normę Zakładową. Wymaga się, aby produkt zgłoszony do Konkursu był w ciągłej sprzedaży. Formularz zgłoszenia oraz regulamin znajduje się na stronach www.ibprs.pl  w zakładce: Aktualności – Konkursy. Odpłatność za konkursową ocenę wynosi 600 zł + VAT za każdy zgłoszony asortyment. Należność prosimy przekazać równolegle ze zgłoszeniem na konto Zakładu:

Bank Pekao S.A. X Oddział w Warszawie ul. Płowiecka 1/3
nr 67 1240 1095 1111 0000 03365564
z dopiskiem:  przelew na „Konkurs Wędlin 2023”.

Dodatkowych informacji udzielają: Piotr Szymański, Aneta Kern-Jędrychowska, Jakub Kern-Jędrychowski, Agnieszka Malitka  numery tel. (+48 22) 509-70-27,  -17,  -29, -21 lub 603-500-203.

Do pobrania:
Informacja o konkursie:  [ pobierz plik .pdf ]
Formularz zgłoszeniowy:  [ pobierz plik .docx]

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !