tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Strona wydarzenia: https://dnipola.kpodr.pl/

materiały do pobrania:

plakat: [ pobierz .pdf ]

informacja: [ pobierz .pdf ]

Imprezy towarzyszące

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu:

Krajowe Dni Pola – Minikowo 2021
Europejski Zielony Ład na polach w Polsce.

Impreza centralna: 19-20 czerwca.
Konferencje: od 14 do 17 czerwca. (Możliwe dwie formy udziału – stacjonarna i wirtualna.)

Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy (UTP), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pan Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz pan Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 w skrócie to:
• Ponad 13 ha demonstracji, prezentacji i pokazów.
• Ponad 500 odmian roślin uprawnych.
• Nawadnianie upraw umożliwiające prezentację pełnego potencjału oferowanych produktów.
• Prezentacje ofert firm obsługujących rolnictwo na zaprojektowanych poletkach.
• Imprezy towarzyszące odbywające się w całym kraju.
• Ponad 100 demonstracji branżowych, w tym:
− systemy ochrony i nawożenia w różnych gatunkach roślin,
− systemy wspomagania decyzji, rolnictwo precyzyjne,
− efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,
− systemy nawadniania,
− rośliny zielarskie,
− ogród chorób roślin,
− rośliny energetyczne.
• Innowacje w rolnictwie.
• Prezentacje instytutów naukowych.
• Konferencje tematyczne.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego u roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje UTP, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (także w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oddalonej o kilka kilometrów od Minikowa) oraz Instytutów Badawczych, relacje internetowe „na żywo” z poletek, konsultacje i porady specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola 2021 potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy – „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano dni konferencyjne, których tematami będą:

1 dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
2 dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”
3 dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo)”
4 dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.

Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2021 znajdują się stronie: https://dnipola.kpodr.pl