tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB), Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i Fundacją Techniki Polskiej zorganizował 19 maja br. w Warszawie po raz pięćdziesiąty trzeci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO pt. „Wyzwania dla branży mięsnej”. Patronat medialny konferencji objęła telewizja polska TVP1.

Prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel – dyrektor IBPRS-PIB otworzył konferencję i powitał licznie przybyłych gości, sesję referatową poprowadził dr inż. Piotr Szymański – kierownik Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB.

Pierwszy wykład pt. „Ślad węglowy – nowym wskaźnikiem konkurencyjności firm” wygłosił Pan mgr inż. Łukasz Przybysz z Zakładu Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB. Prelegent przedstawił wybrane zagadnienia związane z wyliczaniem
i potencjalnym zastosowaniem śladu węglowego (CF – ang. carbon footprint) w produkcji żywności. Ślad węglowy określa ilość wszystkich gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, fluoropochodne węglowodorów, perfluoropochodne związki węgla, sześciofluorek siarki), które są generowane przez daną aktywność np. poszczególne etapy przetwarzania żywności lub cały produkt wraz ze wszystkimi etapami jego życia. CF wyraża się w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla. Analiza CF pozwala na porównywanie ze sobą emisji gazów cieplarnianych przy produkcji różnych produktów żywnościowych oraz umożliwia podjęcie działań w celu świadomego ich zmniejszania. Jest to obecnie bardzo istotne zagadnienie dla branży żywnościowej, ponieważ UE planuje wprowadzić nowe regulacje dotyczące znakowania żywności oparte na ocenie wpływu cyklu życia produktu na środowisko poprzez wyznaczenie śladu węglowego w celu promowania ekologicznej gospodarki.

Drugi wykład pt. „Paszportyzacja polskiej żywności” poprowadził dr hab. Dariusz Lisiak Prof. IBPRS-PIB z Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu. Prelegent omówił  założenia i stan prac nad krajowym systemem identyfikacji żywności, który jest koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Założonym celem systemu jest dostarczenie pełnych informacji o produkcie żywnościowym wszystkim członkom łańcucha żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem konsumenta indywidualnego. Planowane wdrożenie systemu IT jest na lata 2023-2024 pod warunkiem jednak potwierdzenia zasadności jego wdrożenia w programie pilotażowym.

Ostatni referat pt. „Stan prac nad nowym zharmonizowanym systemem znakowania wartością odżywczą żywności na przodzie opakowania (FOPNL – Front of Pack Nutrition Labelling) poprowadziła Pani dr inż. Beata Przygoda z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Państwowego Instytutu Badawczego. Prelegentka przedstawiła działania Komisji Europejskiej zmierzające do przyjęcia jednego zharmonizowanego systemu znakowania wartością odżywczą na przodzie opakowania, który w przyszłości powinien stać się obligatoryjny we wszystkich państwach członkowskich UE. Komisja Europejska przygotowała sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji o wartości odżywczej. Trwają analizy potencjalnych rozwiązań, które miałyby zostać wdrożone w Unii Europejskiej. Wniosek dotyczący zmiany przepisów w zakresie znakowania wartością odżywczą żywności ma zostać przygotowany do końca 2022 roku.

Podczas konferencji wybrane firmy współpracujące z przemysłem mięsnym przedstawiły aktualną ofertę dla branży. Były to: Vekamf Warszawa Sp z o.o., Warszawa; FABIOS S.A. Białka, Maków Podhalański, FOSS Polska Sp. z o.o., Warszawa, IFF (Danisco Poland Sp. z o.o.), Poznań, Chr. Hansen Poland Sp. z o.o., Cząstków Maz., GUARD S.C., Częstochowa, Warszawskie Bistro, RAJ-PLUS, Warszawa.

Podczas DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO ogłoszono wyniki 53. i 54. Konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”, które tradycyjnie zorganizował Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 i 2022 roku.

Konkursy przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap objęły oceny sensoryczne, które wykonane zostały przez zespoły rzeczoznawców, w skład których weszli przedstawiciele przemysłu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, Federacji Konsumentów, SITSPOŻ-u oraz pracownicy Instytutu. Drugi etap Konkursu objął badania chemiczne na zgodność z normami jakościowymi i aktualnymi przepisami dotyczącymi stosowania dozwolonych substancji dodatkowych. W konkursach, w sumie wzięło udział 51 zakładów mięsnych. Przedmiotem oceny było 258 próbek wyrobów.

Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka otrzymały:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś Sp. K. w Rudzie Śląskiej za zwycięstwo w 53. Konkursie „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” 2020 oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego HENRYK KOŁDRAS w Proszówkach za zwycięstwo w 54. Konkursie „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” 2022

Dyrektor Instytutu ufundował puchar „za wyróżniającą się liczbę nagrodzonych produktów” w konkursach dla:

Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i Spółka Sp. J. w Wohyniu i Zakładu Mięsnego MOŚCIBRODY Sp. z o.o w Mościbrodach

Specjalny dyplom za najwyżej ocenione produkt typu żywność wygodna otrzymali Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś Sp. K. w Rudzie Śląskiej za pierogi z mięsem i pierogi ze szpinakiem, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Sp. z o.o. w Starowej Górze za krokiety z kapustą i grzybami. Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp. z o.o. w Kolonii Zamek za pierogi gruzińskie, Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski Ernestyn Janeta w Lubomi za krokiety z mięsem i fileciki drobiowe w zalewie octowej, Zakład Przetwórstwa Mięsnego DWORECKI Sp. J. w Golejewie za gołąbki.

Specjalne wyróżnienia za najwyżej ocenione produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi otrzymali: AGRO – HANDEL Sp. z o.o. w Mościszkach za wątrobiankę ze świniobicia i szynkę ze świniobicia, Zakłady Mięsne „SZUBRYT” Sp. z o.o. w Chełmcu za karczek sądecki tradycyjny, Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i Spółka Sp. J. w Wohyniu za schab z komina.

Dyplomy otrzymali następujący producenci:

Piętnaście produktów:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś Sp. K. w Rudzie Śląskiej

za sortymenty: Krupniok, Żymlok, Salceson ozorkowy ciemny, Pasztet Bauera, Pierogi ze szpinakiem, Krokiet z mięsem, Pasztet wieprzowo- drobiowy, Tymbalik, Bratwurst, Parówkowa, Kiełbasa orzegowska, Kiełbasa śląska, Kiełbasa drobiowa, Pierogi z mięsem, Krokiet
z pieczarkami.

Czternaście produktów:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego HENRYK KOŁDRAS w Proszówkach

za sortymenty: Kaszanka, Pasztet wędzony, Szynka konserwowa, Szynka konserwowa drobiowa oraz Kiełbasa wiejska z Proszówek, Szynka spod Krakowa, Szynka regionalna, Boczek pieczony, Pierogi z mięsem, Pasztet z warzywami, Boczek regionalny, Pasztetowa w naturalnym jelicie, Zwyczajna od Kołdrasa, Szynka konserwowa

Czternaście produktów:

Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i Spółka Sp. J. w Wohyniu

za sortymenty: Kaszanka, Salceson włoski, Salceson czarny, Pasztetowa kremowa, Pasztet leśny, Kurczak w galarecie z warzywami, Kiełbasa rzeszowska, Kiełbaski firmowe frankfurterki, Kurczak faszerowany, czekadełko oraz Schab z komina, Kurczak faszerowany, Kiełbaski firmowe / Frankfurterki, Kaszanka pieczona.

Dziesięć produktów:

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta w Lubomi

za sortymenty: Pasztet królewski pieczony, Krokiety ze szpinakiem i mięsem, klops z kapustą, Smalec w chlebie oraz Gołąbki w sosie pomidorowym, Rolady wieprzowe pieczone w sosie własnym, Krokiety z mięsem, Polędwica wędzona z indyka, Kiełbasa lubomska, Fileciki drobiowe w zalewie octowej.

Osiem produktów:

Zakład Mięsny MOŚCIBRODY Sp. z o.o w Mościbrodach

za sortymenty: Frankfurterki z indyka, Frankfurterki z szynki, Kiełbasa polska z Mościbród, Pasztet z indyka, Szynka wiejska z Mościbród, Schab wiejski z Mościbród, Polędwica szlachetna, Udziec z indyka.

Siedem produktów:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego  DWORECKI Sp. J. w Golejewie za sortymenty: Gołąbki, Kiełbasa ze świniobicia, Krokiety z pieczarką i serem, Rilette oraz Szynka cygańska, Gołąbki, Kiełbasa gospodarza; Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. w Łukowie za sortymenty: Polędwica z wędzarni, Szynka pieczona wyborna, Kiełbasa z wędzarni, Kiełbasa polska wędzona, Wołowina Piacere, Rostbef luksusowy, Kiełbaski Cevapcici;

Zakłady Mięsne PAMSO S.A. w Pabianicach za sortymenty: Kaszanka pabianicka, Parówki „Misiaczki”, Kiełbasa słowiańska, Kiełbasa podwawelska oraz Szynka wędzona, Kiełbasa podwawelska, Kaszanka pabianicka; P.P.H.U. „KAWIKS” Karol Chachulski Wincenty Chachulski Sp. J. w Patokach za sortymenty: Kaszanka smakosza, Bigos, Klopsiki z łopatki z pieczarkami oraz Szynka ze spiżarni Mistrza, Krakowska sucha, Kabanosy królewskie;

WOY Sp. z o.o. w Sobawinach za sortymenty: Pasztetowa bukowiecka, Galaretka drobiowa, Kiełbasa grillowa, Schab gotowany oraz Kiełbasa domowa, Szynka bukowiecka, Kaszanka;  Zakłady Mięsne STANISŁAWÓW Sp. z o.o. w Stanisławowie za sortymenty: Parówki polskie, Kiełbaski grillowe oraz Schab z chłopskiej zagrody, Szynka z chłopskiej zagrody, Karczek z chłopskiej zagrody, Boczek z chłopskiej zagrody, Kiełbasa krucha z wędzarni;

Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli za sortymenty: Kiszka kaszana regionalna, Salceson dukielski-EKO, Kiszka pasztetowa dukielska oraz Kabanos dukielski – eko, Kiełbasa sucha dukielska – eko, Pieczeń boczkowa, Salceson drobiowy, Pasztet zapiekany;

Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel  Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień Sp. J.w Elblągu za sortymenty: Kaszanka jęczmienna, Pasztetowa żuławska, Metka cebulowa, Kiełbasa Biała parzona oraz Bekon żuławski, Elblążanki, Kabanosy żuławskie, Szynka żuławska;

LUKULLUS Sp. z o.o. Sp. k. w Michałowie za sortymenty: Winerki cielęco-wieprzowe, serdelki z cielęciną, kiełbasa z szynki z czosnkiem niedźwiedzim oraz Szynka wiejska z Michałowa, Schab wiejski z Michałowa, Boczek wiejski rolowany z Michałowa, Kiełbasa wiejska z Michałowa, Wieprzowina prasowana;

Zakład Masarski KRAWCZYK Sp. z o.o. Sp. k. w Mleczkowie za sortymenty: Pasztet z borowikiem, Golonka gotowana, Kiełbasa Krakowska parzona, Golonka w galarecie;

Zakłady Mięsne „BYSTRY” Sp. z o.o. Sp. Kom. w Swarzędzu za sortymenty: Pieczeń Wiedeńska, Ozorki Mistrza Andrzeja, Parówki z szynki oraz Kiełbasa z indyka, Parówki z serem, Luncheon meat, Boczek dojrzewający;

OLEWNIK Sp. z o.o. w Świerczynku za sortymenty: Kabanosy z wędzarni, Kiełbasa krakowska sucha z szynki plastry oraz Kabanosy z wędzarni, Kiełbasa myśliwska, Kiełbasa krakowska plastry, Kiełbasa jałowcowa plastry, Kiełbasa myśliwska plastry, Krakowska z szynki.

Pięć produktów:

Zakłady Mięsne „SZUBRYT” Sp. z o.o. w Chełmcu za sortymenty: Kiełbasa śląska z szynki Premium, filet z kurczaka wędzony, boczek rolowany oraz Kiełbasa z szynki sądecka, Karczek sądecki tradycyjny; ZYCHOWICZ  Sp. z o.o. Przetwórstwo Mięsa Sp. kom. w Daleszycach  za sortymenty: Roladki schabowez kopytkami i buraczkami, Pierogi z gęsiną oraz Polędwica z indyka łososiowa, Szynka z tradycyjnej wędzarni, Kiełbasa z kija;

AGRO – HANDEL Sp. z o.o. w Mościszkach za sortymenty: Golonka w galarecie, Kiełbaski ze świniobicia oraz Szynka ze świniobicia, Kiełbasa ze świniobicia, Wątrobianka ze świniobicia;

TARCZYŃSKI S.A. w Ujeźdźcu Małym za sortymenty: Szynka delikatesowa z fileta, Zrazówka Exclusive oraz Krakowska sucha z szynki 330 g, Sucha jałowcowa EXTRA 150 g, Sucha myśliwska EXTRA 150 g;

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SŁAWA” Sp. z o.o. w Sławie za sortymenty: Kiełbasa wędzona czereśnią „Kraina Wędlin”, Szynka wędzona czereśnią „Kraina Wędlin” oraz Schab wędzony czereśnią, Szynka wędzona czereśnią, Kiełbasa wędzona czereśnią, Kiełbasa biała podwędzana;

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “GROT” Sp. z o.o. w Starowej Górze za sortymenty: Pierogi drobiowe gyros,  Krokiety z kapustą i grzybami, Pręga wołowa długo gotowana oraz Kiełbasa biała surowa extra z szynki, Polędwica z beczki grotowskiej, Pierogi jarskie z kapustą i pieczarkami.

Cztery produkty:

„JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy Sp. J. w Bechcicach za sortymenty: Kaszanka gruba, Galantyna wieprzowa, Piecuch, Kiełbasa swojska;

„DUBIMEX” Zakład Przetwórstwa Mięsa Sp. J. w Gostyninie za sortymenty: Pasztet na wędzonym boczku, Kiełbasa schabowa olchą wędzona oraz Zapiekaniec de Lux, Kiełbasa pieczona wędzarza.;

Zakład Przetwórstwa Mięsa Roman Aniołkowski, Ewa Aniołkowska Sp. J. w Grudziądzu za sortymenty: Salceson królewski, Pasztetowa podwędzana oraz Kiełbasa Bohuna, Polska;

Zakład Mięsny WASĄG Sp. J. w Hedwiżynie za sortymenty: Pasztet drobiowy Eko, Parówki z indyka Bio oraz Szynka spod strzechy, Kiełbasa zagrodowa;

Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp. z o.o. w Kolonii Zamek za sortymenty: Pierogi  gruzińskie, pierogi z mięsem oraz Dobra szynka, Dobry boczek; Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce za sortymenty: Parówki paryżanki, Kiełbasa podwawelska oryginalna oraz Kiełbasa pieczona, Szynka
z czarnuszką, Pasztet kurpiowskie specjały.

Trzy produkty:

Zakłady Mięsne SKIBA S.A. w Chojnicach za sortymenty: Schab dymem wędzony, Kiełbasa pieczona, Pasztet ze szczypiorkiem; SOKOŁÓW S.A. Oddział w Jarosławiu za sortymenty: Szynka z wędzarni, Schab z wędzarni, Boczek pieczony;

Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju za sortymenty: Salceson szlachecki, Pasztet Bauera, Rogal kresowy;

Zakłady Mięsne „Nove” Sp. z o.o. w Nowem za sortymenty: Salceson ozorowy, Parówki kopenhaskie, Szynka Natura; „KONSPOL – HOLDING” Sp. z o.o. w Nowym Sączu za sortymenty: Pierogi ruskie, cheeseburger drobiowy, cheeseburger wieprzowy;

„SPA” Sp. z o.o.  Zakład Przetwórczy w Śmiglu za sortymenty: Cordon bleu z kurczaka smażony, pieczony, Nuggets z kurczaka smażony, pieczony, Szaszłyk z uda kurczaka z papryką i cebulą smażony, pieczony;

DOBROWOLSCY Sp. z o.o. w Wadowicach Górnych za sortymenty: Kiełbaski z piersią kurczaka, Kiełbasa śląska bez konserwantów, Frankfurterki;

Animex Foods Sp. z o.o. w Warszawie za sortymenty: Kiełbasa żywiecka z szynki, Kiełbasa sucha krakowska wieprzowa z wołowiną, Salami ostródzkie;

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żukowie za sortymenty: Szynka Rzeźnika jak dawniej, Polska pieczona i Zylc domowy.

Dwa produkty:

Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp z o.o. Zakład Produkcyjny w Chybiu za sortymenty: Udo z indyka wolno gotowane w sosie własnym z dodatkiem suszonych pomidorów, Pieczeń z indykiem;

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. w Dąbrowie za sortymenty: Mielonka prasowana, Boczek domowy z pieca;

Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga w Łysych za sortymenty: Kiełbasa śląska z szynki, Kiełbasa podwawelska z szynki;

Giżewski dystrybucja Sp.z o.o. w Poznaniu za sortymenty: Filet krotoszyński z indyka, Udziec z kaparami.

Nagrodzone w Konkursie produkty mogą być znakowane znakiem towarowym „Produkt najwyższej jakości”

Jeden produkt:

Zakład Wędliniarski i Ubojnia GRZEGORZ KĘPA w Czestkowie za sortyment Chorizo katalońskie;

P.P.Ch. i P.R.-S. „Anita” Grzegorz Mordalski w Działoszynie za Pierogi z mięsem Nasze Smaki Biedronka;

GRZEGORZ PYKA Skup, Przetwórstwo i Sprzedaż Art. Mięsnych w Jemielnicy za sortyment: Paluchy gyros;

Zakłady Mięsne SILESIA S.A. w Katowicach za sortyment: Schab pieczony;

PROSIACZEK Sp. z o.o. w Krąplowicach za sortyment: Szynka gospodarska wędzona;

AGRO-VISBEK BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Zakład w Nakle nad Notecią za produkt: Szynka BRANICZ z probiotykami;

Bell Polska Sp. z o.o. w Niepołomicach za sortyment: Kiełbasa żywiecka z szynki plastry;

SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim za sortyment: Kiełbasa szlachetna.

Fotorelacja z wydarzenia: