tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Miło nam poinformować, że mgr inż. Justyna Szczepańska z Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych IBPRS-PIB została laureatką prestiżowego konkursu START 2022 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych naukowców przed 30. rokiem życia z całej Polski.

Serdecznie gratulujemy!

W konkursie START przyznawane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Konkurs skierowany jest do wybitnych młodych uczonych ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później).

Konkurs obejmuje trzy rodzaje prac:

  • badania podstawowe (basic research – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań);
  • badana stosowane (applied research – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania);
  • prace rozwojowe (experimental development – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów).

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Więcej informacji o konkursie na stronie Fundacji:
https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety/