tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 03.08.2020 roku została opublikowana polska wersja językowa normy PN-EN 15587:2019-01 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe – Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.).

Norma ta wprowadziła normę EN 15587:2018 i zastąpiła PN-EN 15587 + A1:2013-12, która dostępna była tylko w angielskiej wersji językowej.