tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Francuskie Konsorcjum Techniki Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „FRACOP” Sp. z o.o.
i Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB zapraszają na:

 Spotkanie informacyjno-dyskusyjne z zakresu oceny cech reologicznych ciasta
za pomocą metod badawczych powszechnie stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim wraz z interpretacją uzyskiwanych wyników badań.

 

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w godzinach 10-15 w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Rakowiecka 36, sala A (I piętro).

 

Prowadzący szkolenie: Arnaud DUBAT – Director of Buisness Development w KPM Analytics.

Wstępny program szkolenia:

10:00 – 10:45  New approach of Bakery quality control for bakers…and millers!
10:45 – 11:30  Applications and new possibilities of the alveograph
11:30 – 11:50 przerwa kawowa
11:50 – 12:35  Mixolab Profiler: great tool for bakery specifications
12:35 – 13:15  KPM Analytics as a partner for effective quality management and brand protection
13:15 – 13:45 lunch
13:45 – 14:15 And what about proofing? The Rheofermentometer
14:15 – 14:45 Starch damage: a miller’s creature…how to control it?
14:45 – 15:00  dyskusja

Szkolenie skierowane jest do pracowników m.in.:

  • laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich,
  • osób odpowiedzialnych za opracowanie specyfikacji surowców,
  • zatrudnionych w działach B+R ww. jednostek,
  • zatrudnionych w działach produkcji i technologii,
  • firm zajmujących się hodowlą nowych odmian zbóż

Zgłoszenia:

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres: anna.szafranska@ibprs.pl i/ lub fracop@fracop.pl do dnia 24 maja 2023 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pytania:

Zachęcamy do przesyłania na adres anna.szafranska@ibprs.pl pytań i zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć w trakcie spotkania – termin do 22 maja 2023 r.

Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.