tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępowania doktorskie:

mgr inż. Urszula Trych

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność antyoksydantów owoców i warzyw”

dziedzina: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia

Promotor: Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB

Promotor pomocniczy: Dr inż. Magdalena Buniowska-Olejnik

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Joanna Kobus-Cisowska, prof. UPP – Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

  1. Streszczenie pracy doktorskiej [do pobrania]
  2. Rozprawa doktorska mgr inż. Urszuli Trych [do pobrania]
  3. Recenzja 1_prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło [do pobrania]
  4. Recenzja 2_dr hab. Joanna Kobus-Cisowska [do pobrania]
  5. Ogłoszenie o obronie [link]
  6. Uchwała Komisji