tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Ogłoszenie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr inż. Justyny Szczepańskiej

 

   W dniu 09.09.2022 roku o godz. 12:30 w auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

 

mgr inż. Justyna Szczepańskiej

 

na temat:

 

„Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego i homogenizacji wysokociśnieniowej na jakość soków naturalnie mętnych”

 

 

Dziedzina Nauki: Nauki Rolnicze

Dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

 

Promotor: dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

 

Recenzenci:   Prof.  dr hab. inż. Wioletta Błaszczak – Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności-PAN w Olsztynie,

                         Prof.  dr hab. inż. Jan Oszmiański – Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36.

Streszczenie rozprawy doktorskiej [ Pobierz ]