tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2023 r. o godz. 11.30 w sali nr 57, SGGW w Warszawie odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

mgr inż. Agnieszki Stelmaszczyk-Kusz

nt.: „Wpływ wybranych czynników na spożycie fruktozy przez osoby starsze”

Promotor: dr hab. Joanna Kałuża, prof. SGGW
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Recenzenci:
dr hab. Aneta Koronowicz, prof. URK
– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Małgorzata Woźniewicz
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja o obronie na stronie Uczelni: [ link ]