tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 25.05.2023 roku o godz. 11:00 w auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36

odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr inż. Beaty Łaszkiewicz.

Temat rozprawy:

Wpływ wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego na jakość mikrobiologiczną mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie i wytworzonych z jego udziałem produktów

Dziedzina Nauki: dziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowa
: technologia żywności i żywienia

Promotor: prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Szymański

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska – Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz rozprawa doktorska znajdują się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36 oraz na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie [do pobrania].