tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego LXVI nr nr 2

 

SPIS TREŚCI

 

Ocena przydatności amylolitycznego szczepu Lactobacillus plantarum do otrzymywania pieczywa pszennego
Piasecka-Jóźwiak K., Rozmierska J., Słowik E., Chabłowska B., Stecka K. M., Kotyrba D.
Rozdział 1

Czynniki wpływające na zdolność szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w warunkach modelowych
Kapturowska A. U., Zielińska K. J., Stecka K. M., Kupryś M. P.
Rozdział 2

Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce bakterii z rodzaju Alicyclobacillus
Dekowska A.
Rozdział 3

Przeżywalność szczepu Lactobacillus plantarum K w czasie suszenia fluidyzacyjnego i przechowywania
Miecznikowski A., Zielińska K.
Rozdział 4

Modele wzrostu Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia
Szosland-Fałtyn A, Królasik J., Krępska M., Polak E.
Rozdział 5

Dynamika tworzenia biofilmów bakteryjnych na materiałach konstrukcyjnych linii technologicznych w przemyśle spożywczym
Królasik J., Żakowska Z., Krępska M., Klimek L., Szosland-Fałtyn A.
Rozdział 6

Usuwanie azotu z wód amoniakalnych cukrowni na złożach biologicznych
Połeć B., Wołyńska W.
Rozdział 7