tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego LXVII nr 1

 

SPIS TREŚCI

 

Porównanie właściwości mieszaniny oleju rzepakowego z wysokooleinowym olejem słonecznikowym podczas smażenia
Płuciennik E., Kita A.
Rozdział 1

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u dzieci i młodzieży
Borkowska T.
Rozdział 2

Przydatność wybranej matrycy tłuszczowej jako wewnętrznego materiału odniesienia w badaniach zawartości fazy stałej za pomocą NMR
Jerzewska M., Ropelewska M, Ptasznik S.
Rozdział 3

Wpływ lokalizacji tłuszczu w tuszy wieprzowej na jego właściwości fizykochemiczne
Krupska A., Olkiewicz M.
Rozdział 4

Porównanie spektrofotometrycznych metod oznaczania barwy olejów roślinnych
Ropelewska M., Kalinowski A.
Rozdział 5

Węgiel aktywny jako adsorbent w procesie rafinacji olejów roślinnych
Płatek P.
Rozdział 6