tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego LXVII nr 3

 

SPIS TREŚCI

 

Strategia oznaczania GMO w laboratorium akredytowanym jako element zapewnienia jakości badań
Bucka-Kolendo J., Świątek M., Piasecka–Jóźwiak K., Kotyrba D.
Rozdział 1

System proteolityczny bakterii kwasu mlekowego. Część I. Proteinazy związane ze ścianą komórkową oraz systemy transportu peptydów.
Garbowska M., Pluta A.
Rozdział 2

Postępy w identyfikacji i różnicowaniu bakterii fermentacji mlekowej. Część I.
Stefańska I., Stecka K.
Rozdział 3

Właściwości fizyczne kasz instant nowej generacji
Przygodzki R., Korbas E., Jóźwiak I., Langner R.
Rozdział 4

Oznaczanie kofeiny w napojach bezalkoholowych metodą HPLC z wykorzystaniem różnych sposobów przygotowania próbek
Białas M., Łuczak H., Brzozowska M.
Rozdział 5

Porównanie wartości parametrów alweograficznych uzyskanych w systemie hydratacji stałej (HC) i adaptowanej (HP)
Stępniewska S., Abramczyk D.
Rozdział 6

Ocena zawartości fazy stałej w wybranych margarynach typu puff pastry oraz blokowych
Wojnar E., Ptasznik S.
Rozdział 7

Analiza syntetycznych czynników chłodniczych metodą chromatograficzną Część I – Przegląd aparatury chromatograficznej
Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Stęplewska U.
Rozdział 8

Wpływ poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych urządzeń produkcyjnych i rąk pracowników na jakość bakteriologiczną gotowego produktu spożywczego
Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Krępska M., Polak E.
Rozdział 9

Higiena w przemyśle cukrowniczym
Kowalska M., Kacprzak E.
Rozdział 10