tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. LXVIII nr 2

 

SPIS TREŚCI

 

Ocena zawartości kadmu i ołowiu w wybranych sokach owocowych i warzywnych
Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A., Bartodziejska B.
Rozdział 1

Wpływ zawartości suchej masy zakiszanego surowca oraz dodatkupreparatu bakteryjnego na zawartość kwasów organicznych w kiszonkach
Choińska R., Giryn H., Bartosiak E., Kotyrba D.
Rozdział 2

casra – wieloparametryczna metoda badania reologicznych właściwości żywności i innych stałych ciał rzeczywistych
Tyszkiewicz S., Olkiewicz M.
Rozdział 3

Ocena zawartości cyklaminianu sodu w napojach bezalkoholowych
Czajkowska-Mysłek A., Gajewska M., Bartodziejska B.
Rozdział 4

Wpływ preparatu bakteryjno-enzymatycznego LACTACEL-W na procesy zakiszania i fermentacji metanowej wysłodków buraczanych
Połeć B., Baryga A., Szymański T., Kowalska M.
Rozdział 5

Owoce mniej znanych gatunków roślin użytkowych jako cenny surowiec dla przetwórstwa Cz. 1. Cytryniec chiński
Dobros N.
Rozdział 6

Detekcja węglowodorów w krytycznych warunkach chłodniczych. Badania reakcji czujników na propan i izobutan
Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Sender W., Kuleta P., Przybysz Ł., Polak E.
Rozdział 7