tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. LXIX nr 1

 

SPIS TREŚCI

 

Przydatność kiszonych wytłoków z jabłek do produkcji biogazu
Kupryś-Caruk M., Kołodziejski R.
Rozdział 1

Wpływ dodatku NaCl na właściwości reologiczne skrobi sieciowanych
Le Thanh-Blicharz J., Walkowski A., Voelkel E., Lewandowicz G.,
Rozdział 2

Ocena wpływu pH końcowego na jakość sensoryczną polędwicy sopockiej
Krawczyk J., Nowicka K., Górska E., Jaworska D., Przybylski W.,
Rozdział 3

Patogeny człowieka w żywności pochodzenia roślinnego – wady i zalety zastosowania techniki real-time PCR do ich wykrywania
Jaroszewska E., Pietracha D., Misiewicz A.
Rozdział 4

Narażenie na czynniki mikrobiologiczne pracowników biurowych i technicznych w laboratorium naukowo-badawczym
Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Polak E.
Rozdział 6

Algorytmy konstruowania dendrogramów stosowanych przy analizie filogenetycznej mikroorganizmów
Zdziennicki F., Misiewicz A.
Rozdział 7