tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno Spożywczego t. LXIX nr 2-4

 

SPIS TREŚCI

 

Wpływ bakterii fermentacji mlekowej na obniżenie skażenia aflatoksyną B1 kiszonej runi łąkowej
Kupryś-Caruk M., Zielińska K.
Rozdział 1

Możliwość intensyfikacji procesu denitryfikacji w reaktorze tlenowym oczyszczalni ścieków cukrowniczych
Połeć B., Baryga A., Szymański T., Wołyńska W., Kowalska M.,
Rozdział 2

Metoda bioluminescencyjna oznaczania ATP – jako alternatywna metoda detekcji drobnoustrojów w przemyśle spożywczym
Szosland-Fałtyn A., Królasik J.
Rozdział 3

Opracowanie metody niskotemperaturowego rozdziału chromatograficznego syntetycznych czynników chłodniczych
Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U.
Rozdział 4

Walidacja niskotemperaturowej metody chromatograficznej analizy syntetycznych czynników chłodniczych
Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U.
Rozdział 5

Porównanie spektrofotometrycznych metod oznaczania zawartości drutlenku siarki w cukrze białym
Sumińska T., Gajewnik B.
Rozdział 6

Sposoby poprawy wartości żywieniowej tłuszczu mięsa i przetworów mięsnych
Makała H.
Rozdział 7