tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. LXX nr 1

 

SPIS TREŚCI

 

Poprawa stabilności mikrobiologicznej innowacyjnego suplementu diety opartego na biomasie drożdży Yarrowia lipolytica
Białas W., Czerniak A., Dobrowolska A., Wojciechowska J., Grajek W.,
Rozdział 1

Wpływ lizozymu i nizyny na przeżywalność przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris poddanych działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego i temperatury
Sokołowska B., Skąpska S., Niezgoda J., Dekowska A., Fonberg-Broczek M.
Rozdział 2

Wpływ odmiany i okresu przechowywania marchwi mrożonej na jej jakość sensoryczną
Wrzodak A., Szwejda-Grzybowska J.
Rozdział 3

Badania mikrokapsułkowania granulowanych preparatów wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus Część I
Miecznikowski A., Zielińska K.
Rozdział 4

Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego wybranych przypraw
Waldon E., Hać-Szymańczuk E.
Rozdział 5

Produkty owocowo-warzywne jako źródło probiotyków w diecie człowieka
Szosland-Fałtyn A., Królasik J.
Rozdział 6