tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. LXX nr 2

 

SPIS TREŚCI

 

Development of oat-banana fermented beverage with beta-glucan additive
Owczarek L., Jasińska U. T., Skąpska S.
Rozdział 1

Badania mikrokapsułkowania granulowanych preparatów wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus
Część II
Miecznikowski A., Zielińska K.
Rozdział 2

Wpływ nawożenia kukurydzy pozostałością po fermentacji wysłodków buraczanych na przyrost biomasy i wartość energetyczną
Baryga A., Połeć B., Szymański T., Wołyńska W.,
Rozdział 3

Dynamika tworzenia biofilmu Listeria monocytogenes na powierzchni polipropylenu w obecności drobnoustojów natywnych środowiska produkcji żywności
Królasik J., Szosland-Fałtyn A.
Rozdział 4

Zastosowanie metody płytek dwuwarstwowych do regeneracji komórek Escherichia coli uszkodzonych subletalnie w wyniku działania ditlenku węgla w podwyższonym ciśnieniu
Nasiłowska J., Sokołowska B.
Rozdział 5

Metody wyjaławiania surowców przyprawowych
Waldon E., Hać-Szymańczuk E.
Rozdział 6