tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. LXX nr 3

 

SPIS TREŚCI

 

Czynniki wpływające na wydzielanie kwasu dipikolinowego z przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris poddanych działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego
Porębska I., Sokołowska B., Woźniak Ł.
Rozdział 1

Wpływ zmian objętości hodowli inokulacyjnej Streptoverticillium mobaraense na aktywność transglutaminazy pochodzenia mikrobiologicznego
Pietracha D., Zdziennicki F., Misiewicz A., Szewczuk K., Mikołajczuk Szczyrba A.
Rozdział 2

Analiza korelacji pomiędzy parametrami tekstury wybranych przetworów mięsnych a ich składem chemicznym w zależności od zastosowanej sondy pomiarowej
Rudy M., Stanisławczyk R., Gil M.
Rozdział 3

Zbadanie i określenie czynników decydujących o klarowności roztworu cukru białego
Sumińska T., Gajewnik B., Waleriańczyk E.
Rozdział 4

Oddziaływanie preparatów chemicznych stosowanych w cukrowniach na biodegradację zanieczyszczeń ścieków i biocenozę wód
Połeć B., Baryga A.
Rozdział 5

Zastosowanie metody komputerowej analizy obrazu do oznaczenia zdolności utrzymania wody własnej przez mięso
Makała H.
Rozdział 6

Porównanie struktury i tekstury oraz jakości sensorycznej mięśni piersiowych wybranych gatunków ptactwa łownego i hodowlanego
Balowski M., Kotowicz K., Żochowska-Kujawska J., Pytel-Zając O., Tyrka M., Kubaj K.
Rozdział 7

Jakość żywieniowa, sensoryczna i mikrobiologiczna koncentratów i otrzymanych z nich past z udziałem preparowanej fasoli kolorowej Red Kidney
Kulczak M., Błasińska I., Łuczak H. B.
Rozdział 8

Metody szkolenia zespołu analizy sensorycznej w aspekcie spełnienia wymogów akredytacji
Danielczuk J., Hałasińska A. G., Skąpska S.
Rozdział 9