tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Podstawy prawne

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jest instytutem badawczym.

Działalność Instytutu prowadzona jest w oparciu o:

 • Uchwałę nr 534/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 roku w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Instytut Przemysłu Fermentacyjnego
 • Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1158 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
 • Zarządzenie nr 15 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca 1988 roku dotyczące nadania nazwy: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1961)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1837)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 831)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1053)
 • Statut uchwalony przez Radę Naukową, zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 31 maja 2017 r.
 • Regulamin Organizacji Wewnętrznej wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 21/2017 w dn. 09 listopada 2017 r.