tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

XXVIII Konferencja Naukowa „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych” odbyła się w dniu 29 września 2022 roku w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (IBPRS-PIB). Organizatorem Konferencji był IBPRS-PIB (Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu) oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO). W Konferencji uczestniczyło 85 osób reprezentujących krajowe placówki naukowe, zakłady przetwórstwa olejów i tłuszczów oraz firmy związane z przemysłem tłuszczowym.

Opiekę merytoryczną sprawował Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel – IBPRS-PIB

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB

dr inż. Sylwia Onacik-Gür, IBPRS-PIB

prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

prof. dr hab. inż. Magdalena Rudzińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Dominik Kmiecik, prof. UPP Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB

dr inż. Piotr Szymański, IBPRS-PIB

dr inż. Aleksander J. Rostocki – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

dr inż. Katarzyna Ratusz, SGGW Warszawa

dr hab. inż. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW, Warszawa

prof. dr hab. inż. Anna Żbikowska, SGGW, Warszawa

dr inż. Mariusz Szeliga, PSPO, Warszawa; Bunge sp. z o.o. Kruszwica

mgr inż. Ewa Myśliwiec, PSPO, Warszawa

prof. dr hab. inż.  Józef Korczak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań (prof. emeryt.)

prof. dr hab. inż.  Krzysztof Krygier – SGGW, Warszawa (prof. emeryt.)

Tematyka konferencji obejmowała aktualne zagadnienia badawcze związane z technologią, metodami analitycznymi oraz walorami żywieniowymi olejów i tłuszczów roślinnych. W poszczególnych referatach omówiono znaczenie żywieniowe wielo-nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz substancji bioaktywnych. Zagadnienia technologiczne dotyczyły procesów wirówkowych w rafinacji olejów, procesów smażalniczych, zastosowania oleożeli oraz alg w żywności, wykorzystania procesów wysokociśnieniowych i ultradźwiękowych w badaniach olejów. Ważnym tematem były przemiany zachodzące w olejach rafinowanych oraz tłoczonych na zimno oraz ich walory, ze szczególnym uwzględnieniem oleju rzepakowego.

Wygłoszono 13 referatów, zaprezentowano 10 posterów, przeprowadzono degustację produktów tłuszczowych (margaryny, oleje). Istotnym i nierozłącznym elementem Konferencji była prezentacja produktów tłuszczowych „Jakość 2022”, zorganizowana przez Instytut dla producentów olejów i margaryn uczestniczących w Konferencji

Na prezentację i wystawę zgłoszono w sumie 20 produktów w tym margaryny i oleje rafinowane oraz tłoczone na zimno. Wszystkie produkty nadesłane na konkurs zostały ocenione przez specjalistyczny zespół badawczy Instytutu.

W prezentacji uczestniczyły firmy: Bunge Polska sp. z o.o. – Kruszwica, Złoto Polskie Family Business S. C. – Kalisz, Stowarzyszenie Witamina Ducha – Brudzeń Duży.

Podsumowanie prezentacji wyrobów przedstawił w swoim wystąpieniu dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB. Instytut doceniając wysiłek zakładów produkcyjnych w systematycznym podnoszenie jakości swoich wyrobów wyróżnił produkty pucharami i dyplomami „Jakość 2022”.

Puchary „Jakość 2022” oraz dyplomy przyznano poniżej wymienionym wyrobom:

  • Optima Cardio Potas+, Słynne MR Roślinne, FINUU Klasyczne Miks tłuszczowy do smarowania 75%, Bunge sp. z o.o.,
  • Ekologiczny olej z czarnuszki tłoczony na zimno – Złoto Polskie Family Business S. C. w Kaliszu,
  • Olej z czarnuszki tłoczony na zimno – Stowarzyszenie Witamina Ducha, Brudzeń Duży.

Organizatorzy gratulują wyróżnionym firmom i życzą sukcesów w doskonaleniu jakości produktów tłuszczowych. Bogaty i wszechstronny program naukowy konferencji jak również konkurs jakościowy, został przyjęty przez uczestników z uznaniem. Wszyscy uczestnicy są jednomyślni, że konferencje o tematyce tłuszczowej są niezbędne i wnoszą wiele elementów poznawczych dla wszystkich grup zawodowych. Bezpośrednie spotkanie nauki z przemysłem uaktywnia te grupy i  stwarza możliwości współpracy. Organizatorzy, podjęli decyzję o organizacji Konferencji w roku 2023. Należy nadmienić, że Konferencja w dużej mierze mogła być zrealizowana dzięki wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO) – sfinansowana z „Funduszu Promocji Roślin Oleistych”.

Z serdecznym pozdrowieniem dla wszystkich uczestników,

Przewodniczący Konferencji – dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB