tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 8 stycznia 2020r. w gmachu IBPRS przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie 
odbyło się spotkanie informacyjne dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych zwanych „PPK” mające na celu poszerzenie wiedzy o programie PPK. Szkolenie skierowane do wszystkich pracowników zatrudnionych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego poprowadziła mgr inż. Iwona Szuba – kierownik Działu Spraw Pracowniczych.

Instytut jako podmiot zatrudniający, zgodnie z Ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jest zobowiązany w roku 2020 do utworzenia i prowadzenia obligatoryjnego  programu PPK, który umożliwi pracownikom IBPRS gromadzenie środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych celem oszczędzania na dodatkową emeryturę, z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po 60. roku życia. PPK to program tworzony i współfinansowany przez Pracowników, Pracodawców i Skarb Państwa, gdzie zgromadzone środki na rachunku podlegają dziedziczeniu. Skierowany do pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Uczestniczącym w spotkaniu pracownikom zostały przedstawione zagadnienia m.in. z zakresu zasad: tworzenia PPK, gromadzenia środków w PPK, wysokości składek, zawierania umów o zarządzanie 
i prowadzenie PPK, korzystania z „wpłaty powitalnej” i „dopłat rocznych”, funkcjonowania instytucji finansowych, funkcjonowania programu PPK u podmiotu zatrudniającego, korzystania z oszczędności, wypłat i dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie PPK oraz wdrażania programu w IBPRS.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za liczny udział i zainteresowanie przedstawioną tematyką z zakresu PPK.

Więcej informacji:
https://www.mojeppk.pl/