tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych”

W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie został zrealizowany projekt pt. „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych” na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2018 r. Badanie to realizowane było w okresie maj-listopad 2018 r. w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS.

Celem projektu było przygotowanie poprawnego procesu wędzenia w wędzarni tradycyjnej pozwalające na ograniczenie poziomu WWA w wyrobach mięsnych, serach i rybach.

Rezultaty wspieranego projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Za pośrednictwem CDR-u i ODR-ów udostępniona zostanie instrukcja technologiczna poprawnego wędzenia mięsa, serów i ryb ograniczającego poziom WWA.

Oczekiwane rezultaty wspieranego projektu w formie sprawozdania do pobrania poniżej.

Do pobrania:

[ Sprawozdanie merytoryczne ]