tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Z radością informujemy, że projekt NeoGiant –„Moc ekstraktów z winogron: właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne w celu ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych” realizowany przez naukowców IBPRS-PIB w programie Horyzont 2020 uzyskał dodatkowe wsparcie z programu „Premia na Horyzoncie 2”.

Program „Premia na Horyzoncie 2” Ministerstwa Edukacji i Nauki to przedsięwzięcie, który polega na przyznaniu dodatkowych środków dla realizowanych już projektów z programu ramowego Horyzont 2020 oraz innych działań wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze.

Projekt otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 383 676,00 zł na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji Projektu.

Program – „Premia na Horyzoncie 2”

Źródło dofinansowania – na podstawie części IV. ust. 11 komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” zmienionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” w odpowiedzi na zgłoszenie o numerze rejestracyjnym 590467/PnH2/2023 Minister podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podmiotowi: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy przeznaczonego na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn. „Moc ekstraktów z winogron: właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne w celu ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych”.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o projekcie NeoGiant:

Projekt NeoGIANT – zrównoważony proces ekstrakcji w skali przedwdrożeniowej