tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Redaktorzy czasopisma Agriculture (IF: 3.408, ISSN 2077-0472) zapraszają do nadsyłania artykułów do specjalnego wydania pt. „Strategies to Improve the Security and Nutritional Quality of Crop Species”.

Dr Anna Szafrańska, Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, IBPRS-PIB będzie jednym z redaktorów gościnnych tego wydania.

Wydanie specjalne koncentruje się na roli jaką odgrywają jakość gleby oraz agrotechnologia w produkcji wysokiej jakości żywności. Z tego powodu mile widziane są interdyscyplinarne wyniki badań w ramach różnych dziedzin badawczych, w tym genetyki, nowych technik genomicznych i hodowli, rolnictwa, technologii żywności i ekologii.

Termin nadsyłania prac upływa 25 sierpnia 2023 r., prace można nadsyłać w dowolnym momencie ponieważ artykuły będą publikowane na bieżąco. Więcej informacji na temat wydania specjalnego i wytycznych dotyczących zgłoszeń można znaleźć na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/04DW5K15VU