tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Miło nam zakomunikować, że czasopismo Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, którego redaktorem naczelnym jest dr hab. inż. Amin Mousavi Khaneghah, a redaktorem pomocniczym dr hab. inż. Krystian Marszałek z Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, IBPRS-PIB uzyskało Impact Factor 4 (Q2) w oparciu o JCR 2023. Należy przy tym wspomnieć, iż w/w czasopismo uzyskało status Q2 w oparciu o SJR i SCOPUS.

Serdecznie gratulujemy dr. Khaneghah oraz dr. Marszałkowi uzyskanego wyniku!

Więcej informacji nt. czasopisma QASCF można znaleźć tutaj:

https://qascf.com/index.php/qas/index

https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=QUAL%20ASSUR%20SAF%20CROP&year=2022