tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Skład Rady Naukowej IX kadencji 2017-2021

Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący:
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
(Uniwersytet Gdański)

Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński
(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie)

dr hab inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Sekretarz:
dr inż. Anna Szafrańska

Członkowie Rady Naukowej

Samodzielni pracownicy naukowi IBPRS:

dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
dr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. IBPRS
dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
dr hab. inż. Krystian Marszałek
dr hab. Anna Misiewicz

Pracownicy naukowo-badawczy IBPRS:

dr inż. Andrzej Baryga
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
dr inż. Sylwia Skąpska
dr inż. Anna Szafrańska

Zewnętrzni członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Małgorzata R. Darewicz
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Grażyna Jaworska
(Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński
(Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie)

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Małgorzata U. Korbin
(Instytut w Skierniewicach)

prof. dr hab. Andrzej Lenart
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
(Uniwersytet Gdański)

dr hab. inż. Agnieszka E. Waśkiewicz
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

mgr inż. Barbara Groele
(Krajowa Unia Producentów Soków)

mgr inż. Janusz Tomasz Lesisz
(Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu)

mgr Piotr Piotrowski
(Krajowa Spółka Cukrowa)

Katarzyna Kierzkowska
(Wydział Produktów Roślinnych Departamentu Rynków Rolnych MRiRW)

Dyrektor IBPRS prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Komisja Polityki Naukowej i Finansowej

Przewodniczący:
dr hab inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Członkowie:

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
dr hab. Anna Misiewicz
dr inż. Andrzej Baryga
dr inż. Sylwia Skąpska
mgr inż. Barbara Groele

Komisja Kwalifikacyjna:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

Członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata R. Darewicz
prof. dr hab. Andrzej Lenart
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
dr hab. inż. Krystian Marszałek
dr hab. Anna Misiewicz

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych:

Przewodniczący:
dr hab. Karol Mińkowski, prof. IBPRS

Członkowie:
prof. dr hab. Grażyna Jaworska
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
dr inż. Sylwia Skąpska

Rzecznik Dyscyplinarny:
dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS

Komisja Skrutacyjna:
dr rer nat inż. Renata Choińska
mgr inż. Anna Nurek
mgr inż. Renata Siwek