tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Kończy się realizowany w IBPRS-PIB projekt unijny pt. ‘Implementation and Sustainability of Microbial Resource Research Infrastructure for 21st Century IS_MIRRI21’ (Wdrożenie i zrównoważony rozwój infrastruktury badawczej zasobów mikroorganizmów na miarę XXI wieku). Ten trwający 3,5 roku projekt w ramach programu Horizon 2020 ma na w celu wdrożenie ogólnoeuropejskiej infrastruktury badań nad zasobami mikrobiologicznymi (MIRRI) jako w pełni funkcjonalnej jednostki zapewniającej jej długoterminową stabilność.

Realizacja projektu IS_MIRRI21 zakończy się 31 lipca i z tej okazji w dniach 12-16 czerwca w Bradze, w Portugalii odbył się closing event zorganizowany przez Koordynatora projektu Universidade do Minho. Spotkanie zamykające projekt zostało połączone z wydarzeniem ICCC15 International Conference on Culture Collections. Oprócz sesji tematycznych zorganizowane zostały również Zgromadzenia Walne konsorcjum MIRRI, gdzie podsumowano wszystkie działania w ramach projektu IS_MIRRI21 podczas prezentacji osiągnięć w poszczególnych pakietach roboczych.

IBPRS-PIB odpowiedzialny jest w projekcie za koordynację WP8 – ‘Consolidation and Enlargement of Membership’. Osobą koordynującą Pakiet 8 jest dr inż. Joanna Bucka-Kolendo z Zakładu Mikrobiologii, która podczas closing event w Bradze zaprezentowała postępy w pracach nad poszerzeniem konsorcjum MIRRI. Oprócz dr inż. Buckiej-Kolendo w wydarzeniu brały udział inne osoby zaangażowane w realizację zadań pakietu 8 – mgr inż. Justyna Nasiłowska, Kierownik Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych oraz mgr Agata Wierzbińska z Działu Koordynacji Badań, Informacji Naukowej i Marketingu IBPRS-PIB.