tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniach 28-29 marca 2023 r. w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB zorganizowano coroczne szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna i przetworów zbożowych, zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych, identyfikacja przyczyn problemów technologicznych występujących na linii produkcyjnej, a także wymiana doświadczeń między prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie skierowane było do pracowników m.in.:

  • laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich,
  • osób odpowiedzialnych za opracowanie specyfikacji surowców,
  • zatrudnionych w działach B+R ww. jednostek,
  • zatrudnionych w działach produkcji i technologii,
  • firm zajmujących się hodowlą nowych odmian zbóż

W szkoleniu wzięło udział 25 osób w formie stacjonarnej  i 23 osoby w formie online.

Wykłady, które zostały ujęte w 6 bloków tematycznych, przygotowali pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa. Informacje przedstawione na szkoleniu zostały przygotowane m.in. na podstawie wyników badań realizowanych w ramach działalności statutowej IBPRS-PIB, a także dwóch zadać badawczych, których zleceniodawcą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na podstawie umowy nr SWI.nw.070.1.2021 z dnia 07.05.2021 r. oraz umowy nr DRR.prz.070.1.2022.): Zadanie 1.: Analiza jakości surowców rolnych z uwzględnieniem zagrożenia wystąpienia substancji skażających, oraz Zadanie 2, Podzadanie 2.2. : Określenie standardów i wymagań jakościowych dla ziarna pszenżyta, jęczmienia i owsa na potrzeby obrotu towarowego ziarna, realizowane na zlecenie MRiRW.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez Przegląd Zbożowo-Młynarski i Przegląd Piekarski i Cukierniczy. Patronem wydarzenia była również firma Romer Labs Diagnostics GmbH.