tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniach 5-26 listopada 2022 r. dr inż. Anna Szafrańska z Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa uczestniczyła w programie wyjazdowym International Visitors Leadership Program „U.S. Agricultural Trade and Food Safety – a multi regional Project”. Do udziału w programie została zaproszona przez Departament Stanu i Ambasadę U.S.A. w Polsce. Program obejmujący szereg spotkań z przedstawicielami instytucji amerykańskiej administracji publicznej, organizacji sektora NGO, a także przedstawicielami sektora prywatnego realizowany był w czterech stanach USA (Washington D.C., Nebraska, Iowa i Colorado) i był sponsorowany przez Departament Stanu U.S. Celem programu była m.in. wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy w temacie przewodnim programu. W programie uczestniczyło 12 osób z Brazylii, Chile, Erytrei, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej, Libanu, Meksyku, Polski, Portugalii i Serbii.

Projekt dotyczył zagadnień prawodawstwa USA w zakresie handlu międzynarodowego, zrównoważonego rolnictwa oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Projekt wspiera strategiczne cele Departamentu w zakresie zapewnienia rozwoju gospodarczego i poprawy zdrowia w kraju i na świecie. Uczestnicy zapoznali się, w jaki sposób amerykańscy rolnicy radzą sobie ze złożonymi wyzwaniami ekonomicznymi i środowiskowymi związanymi z dostarczaniem niedrogich, wysokiej jakości i bezpiecznych produktów spożywczych przeznaczonych zarówno do konsumpcji krajowej, jak i na eksport międzynarodowy. Projekt dotyczył zagadnień związanych ze sferą polityczną, społeczną, środowiskową i ekonomiczną, które wpływają na politykę handlu produktami rolnymi w USA i omawiał, w jaki sposób federalne, regionalne i lokalne programy badań rolniczych, inspekcji, promocji handlu i ochrony zasobów pomagają zapewnić konkurencyjność rolnictwa i bezpieczeństwo żywności przy jej wprowadzaniu na rynek światowy.