tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 26 września br., przedstawiciele Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, Prof. Krystian Marszałek z ZO oraz mgr Agata Wierzbińska z DI, wzięli udział w spotkaniu brokerskim Klastra 6 programu Horyzont Europa. Spotkanie organizowane było przez projekt Care4Bio w Brukseli oraz wspierane przez KPK NCBR.

W evencie wzięło udział ok 150 osób, m.in. z takich krajów jak: Niemcy, Polska, Turcja, Czechy, Słowenia, Rumunia, Holandia czy Serbia. Uczestnicy przyjechali na spotkanie do Brukseli w celu aktywnego pozyskania partnerów do projektów Horizon Europe. W obecnej chwili trwa nabór na wnioski projektowe w Klastrze 6 HE w konkursach na rok 2024.