tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 6 września dr inż. Anna Szafrańska, kierownik Zakładu Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB wzięła udział w Spotkaniu grupy roboczej COST Action ‘CA21149 – Reducing acrylamide exposure of consumers by a cereals supply-chain approach targeting asparagine’.

Spotkanie odbyło się w National Agricultural and Food Centre, Food Research Institute w Bratysławie, na Słowacji. Celem wyjazdu był udział w pracach zespołu Working Group 1 „Interdisciplinary exchange and integration of knowledge on asparagine and acrylamide” i kontynuacją działań podjętych podczas wcześniejszego spotkania w Budapeszcie.  Było to spotkanie przekrojowe dot. sposobów promowania dialogu między różnymi dyscyplinami zaangażowanymi w kwestię akryloamidu.