tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 17 października 2023 r. w siedzibie IBPRS-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie Polskiego Punktu Koordynacyjnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (PPK EFSA) z organizacjami kompetentnymi z art. 36 rozporządzenia (WE) PE i Rady nr 178/2002. 

Było to pierwsze spotkanie organizacji z art. 36 w Polsce wspierających EFSA w jej misji, które zapoczątkowało cykl spotkań dorocznych.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele 10 organizacji, w tym:
– Głównego Inspektoratu Sanitarnego na czele z Panią Minister Izabelą Kucharską – Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego,
– Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – PIB,
– Instytutu Ochrony Roślin – PIB,
– Instytutu Ogrodnictwa – PIB,
– Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB,
– Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – PIB,
– Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB,
– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
– Politechniki Łódzkiej,
– Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Podczas spotkania została omówiona rola i zadania EFSA w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, rola i zadania PPK EFSA oraz organizacji z art. 36. Ponadto poszczególne instytucje przedstawiły informacje na temat prowadzonych przez nie działań w zakresie obszarów zainteresowania EFSA. Spotkanie było także dobrą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiany wzajemnych doświadczeń między instytucjami.

Fotorelacja z wydarzenia: