tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

SZKOLENIE W ZAKRESIE METODYKI OZNACZANIA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCIOWYCH ZIARNA I MĄKI
ORAZ INTERPRETACJI UZYSKIWANYCH WYNIKÓW BADAŃ

data: 28-29 marca 2023 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań, organizowanego przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB.

 

Cel szkolenia:


Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna i przetworów zbożowych, zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych, identyfikacja przyczyn problemów technologicznych występujących na linii produkcyjnej, wymiana doświadczeń między prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.

 

Szkolenie skierowane do pracowników m.in.:

 • laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie specyfikacji surowców,
 •  zatrudnionych w działach B+R ww. jednostek,
 • zatrudnionych w działach produkcji i technologii,
 •  firm zajmujących się hodowlą nowych odmian zbóż.

Program szkolenia:

Wtorek 28 marca 2023 r.

9:30     Powitalna kawa

9:45 – 10:00     Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

10:00 – 12:00     Blok tematyczny 1:

 • Wykorzystanie norm przedmiotowych i norm na metody badań 
w działalności laboratorium zakładowego
 • Budowa anatomiczna ziarna pszenicy
 • Ocena organoleptyczna ziarna zbóż i przetworów zbożowych
 • Oznaczanie zanieczyszczeń w ziarnie zbóż
 • Regulacje prawne w zakresie substancji niepożądanych w ziarnie zbóż
 • AgraStrip® Pro WATEX®- szybkie, proste i niezawodne testy do wykrywania mykotoksyn

12:00 – 12:20     Przerwa

12:20 – 13:50    Blok tematyczny 2: Metody oznaczania jakości ziarna zbóż i mąki

 • Gęstość ziarna w stanie zsypnym
 • Wilgotność ziarna i przetworów zbożowych
 • Wyróżniki jakościowe charakteryzujące kompleks białkowy ziarna: zawartość białka, ilość i Jakość glutenu, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego
 • Liczba opadania jako metoda określająca aktywność alfa-amylazy w ziarnie pszenicy i żyta

13:50 – 14:30    Lunch

14:30 – 15:30     Blok tematyczny 3: Metody oznaczania jakości ziarna zbóż i mąki

 • Technika pomiarowa NIR w ocenie jakości ziarna zbóż. Aspekty prawne stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • Kontrola pracy laboratorium – badania biegłości
 • Dyskusja. Podsumowanie 1 dnia szkolenia

Środa 29 marca 2023 r.

8:45     Powitalna kawa

9:00 – 9:10     Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

9:10 – 11:00     Blok tematyczny 4: Wyróżniki jakościowe charakteryzujące kompleks enzymatyczno-skrobiowy

 • Ocena amylograficzna
 • Stopień uszkodzenia skrobi
 • Ocena za pomocą mixolabu

11:00 – 11:20     Przerwa

11:20 – 13:30     Blok tematyczny 5: Metody oceny cech reologicznych ciasta

 • Ocena farinograficzna
 • Ocena ekstensograficzna
 • Ocena alweograficzna

13:30 – 14:10    Lunch

14:10 – 15:00     Blok tematyczny 6: Organizacja pracy w laboratorium

 • Organizacja pracy w laboratorium zakładowym na przykładzie laboratorium Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB
 • Dyskusja, podsumowanie 2 dnia szkolenia i rozdanie świadectw

Forma szkolenia: hybrydowa

 • Stacjonarne w Warszawie w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 36,
 • On-line za pośrednictwem platformy ZOOM – transmisja szkolenia na żywo

Koszt szkolenia (podano ceny netto, należy doliczyć 23% VAT):

Forma szkolenia

28.03.2023

29.03.2023

28-29.03.2023

stacjonarne w Warszawie

690 zł

690 zł

1280 zł

on-line

640 zł

640 zł

1180 zł

 

Zgłoszenia:

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres: anna.szafranska@ibprs.pl

Do pobrania: Karta zgłoszenia [ pobierz plik ]

Program szkolenia [ pobierz plik ]

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny (22 606 38 85) lub mailowy.

Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.