tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Grudzień

1.12. Wtorek
W IBPRS w sali A odbyło się seminarium instytutowe mgr inż. Olgi Świder pt. „Aminy biogenne w fermentowanych warzywach”.
Następnie odbyło się seminarium doktoranckie. Mgr inż. Joanna Bucka-Kolendo (ZM) przedstawiła wyniki badań na temat „Identyfikacja bakterii z rodzaju Alicyclobacillus metodą Real Time PCR”.

8.12. Wtorek
Odbyły się seminaria instytutowe:
– dr hab. inż. Krystiana Marszałka, prof. IBPRS pt. „Współpraca międzynarodowa ZO IBPRS”;
– dr inż. Renaty Choińskiej pt. „Fermentacja mlekowa a aktywność przeciwutleniająca buraków ćwikłowych”.

17.12. Czwartek
W IBPRS w sali A odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich: „Studia nad wartością wypiekową mąki żytniej z krajowych młynów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem roli polisacharydów” Pani mgr inż. Sylwii Moniki Stępniewskiej, oraz „Wpływ struktury molekularnej spożywczych skrobi modyfikowanych chemicznie na oddziaływania biopolimer – woda”, Pani mgr Zuzanny Małyszek. Gratulujemy!

18.12. Piątek
Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, uczestniczyła on-line w konferencji pt. „Research in food safety” organizowanej przez Punkt Koordynacyjny EFSA w Luksemburgu.

21.12. Wtorek
Otrzymaliśmy pismo z Narodowego Centrum Nauki, w którym Dyrektor NCN przyznał ocenę wyróżniającą za realizację projektu pt. „Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym i wysokich ciśnień hydrostatycznych”. Projekt był realizowany pod kierownictwem dr hab. inż. Krystiana Marszałka. W załączeniu pismo: [ link ]

Listopad

3.11. Wtorek
W sali A odbyło się seminarium dot. odbioru tematu statutowego: ZF-100-01 (500-01-ZF-01) dr inż. Krystyny Zielińskiej pt. „Poprawa jakości, strawności i stabilności tlenowej kiszonek z traw pod wpływem metabolitów wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej”. Praca została przedstawiona przez współautora dr inż. Renatę Choińską.

4.11. Środa
W IBPRS odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku kształcenia doktorantów w ramach nowo powstałej szkoły doktorskiej agrobiotech.edu.pl

5.11. Czwartek
Projekt SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych został objęty Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego.

Ponadto: w konferencji on-line: „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” organizowanej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, udział wzięli: Katarzyna Kotarska, Wojciech Dziemianowicz, Anna Świerczyńska, Michał Lach.

6.11. Piątek
Otrzymaliśmy doniesienie, że Witt Wilczyński z ZZ opublikował artykuł na stronie ISAP (Słowiańska Agencja Prasowa) dotyczący bułgarskiej sceny folkmetalowej. Jest to niezbity dowód na to, że naukowcy z Zakładu Zbóż IBPRS znają się nie tylko na pieczeniu chleba:  https://isap.info.pl/2020/10/29/przeglad-bulgarskiej-sceny-folkmetalowej/

10.11. Wtorek
O godz. 9.00 w sali A odbyło się seminarium instytutowe dr hab. inż. Stanisława Ptasznika, prof. IBPRS pt. „Margaryna – produkcja, jakość, prawda i mity”. Bezpośrednio po seminarium instytutowym odbyło się seminarium dot. odbioru tematu statutowego: ZMT-115-01 (500-01-ZMT-01) dr inż. Stanisława Ptasznika, prof. IBPRS pt. „Badania nad zmianami fizykochemicznymi zachodzącymi w olejach i tłuszczach w wyniku procesów technologicznych”.

17.11. Wtorek
W IBPRS dbyło się seminarium instytutowe KJ mgr inż. Anny Nurek – Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2020 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 452. Bezpośrednio po nim odbyło się seminarium dot. odbioru następujących tematów statutowych: ZT-126-01 – Wyznaczenie emisyjności powierzchni różnych materiałów dla różnych warunków środowiskowych w celu monitoringu temperatury w przemyśle rolno-spożywczym z zastosowaniem kamery termowizyjnej – dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska (ZT) – recenzent: dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS.

18.11. Środa
Opublikowano artykuł dotyczący prac Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych IBPRS w zakresie innowacyjnych technologii przedłużania trwałości żywności – takich jak wysokie ciśnienia hydrostatyczne. Dzięki współpracy z firmą HPP Services jest to możliwe już w skali przemysłowej. Więcej: https://foodfakty.pl/paskalizacja-uslugowa-rewolucyjny-model-wspolpracy-biznesowej-dla-producentow-zywnosci-i-napojow

24.11.  Wtorek
W IBPRS Odbyło się seminarium dot. odbioru tematu statutowego: ZK-129-01 dr inż. Krzysztofa Przygońskiego pt. „Technologia palenia kawy naturalnej a zawartość furanu”.

Październik

5.10. Poniedziałek

Trwa rekrutacja kandydatów na rok akademicki 2020/2021 Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD na czteroletnie kształcenie doktorantów.

Więcej: https://agrobiotech.edu.pl/

Dr inż. Sylwia Skąpska z IBPRS udzieliła wywiadu na temat produkcji żywności
w gospodarstwach rolnych, skrócenia łańcucha dostaw, ograniczeniu śladu węglowego i pozycjonowania produktu.

Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=jAY560NO910&feature=youtu.be

5-6.10. Wtorek

W Niestumiu odbyło się szkolenie dla rzeczoznawców klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP. Szkolenie prowadzili: Beata Lisiak, Piotr Janiszewski, Krzysztof Powałowski z Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu.

Odbyły się seminaria dot. odbioru tematów statutowych:

  • 500-01-ZK-04 dr inż. Krzysztofa Przygońskiego pt. „Ocena zawartości 2-Acetyl-4-tetrahydroksybutylimidazolu (THI) w karmelu oraz wybranych produktach spożywczych metodami chromatograficznymi” – recenzent – dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS
  • ZM-111-02 (500-01-ZM-03), ZF-111-01 (500-01-ZF-03) dr hab. inż. Barbary Sokołowskiej, prof. IBPRS „Ocena przydatności wybranych powłok biopolimerowych do immobilizacji drobnoustrojów o działaniu antymikrobiologicznym” – recenzent –
    dr inż. Sylwia Skąpska

6-8.10. Środa-Czwartek

Zakład Technologii i Techniki Chłodniczej w Łodzi zorganizował dwudniowy kurs f-gazowy zakończony egzaminem. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin (przeprowadzony przez PROZON Fundację Ochrony Klimatu) upoważniający do otrzymania Certyfikatu f-gazowego kategorii I z Urzędu Dozoru Technicznego.

W dniu 7.10.2020 r. Urząd Patentowy RP udzielił, na rzecz P.P.H. Getak’s Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, patentu na wynalazek pt.: „Czekolada do powlekania masy lodowej i sposób jej wytwarzania” (PL 422120), którego twórcami są dr inż. Elżbieta Polak i dr inż. Joanna Markowska z IBPRS Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi. Uzyskany produkt charakteryzuje się zwiększoną zawartością białka, obniżoną zawartością tłuszczu (masła kakaowego), obniżoną zawartością cukru, podwyższoną wartością odżywczą, obniżoną wartością energetyczną (kaloryczną). 

 

 

 

 

 

Z innych doniesień ZT: Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2019 roku”. W kategorii „prace i stanowiska naukowo-badawcze” wyróżniono stanowisko naukowo-badawcze  do produkcji burgera z wysortu warzywnego oraz prace badawcze w kierunku obniżenia śladu węglowego w procesie technologicznym jego wytwarzania.

 

 

 

 

 

8.10. Czwartek

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się prezentacja strategicznego dla rozwoju rynku żywności w Polsce projektu SeCuRe (Strain and Culture Resources). Projekt prezentowały: dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS oraz mgr Justyna Ruszczak.

15.10 Czwartek

O godz. 9.00. w Sali A (siedziba IBPRS) oraz on-line odbyło się pierwsze spotkanie z naukowcami, poprowadzone przez: p. Justynę Ruszczak, p. Agnieszkę Krochmal-Węgrzyn, p. Annę Dmochowską w ramach Inkubatora Innowacyjności. Więcej:

inkubator

16.10 Piątek

Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Zwoliński Renisław Zwoliński Tomasz P.P.H. U TORIMEX Biała Rawska, patentu na wynalazek pt.: „Ciastko kruche i sposób wytwarzania ciastka kruchego” (PL 423391), którego twórcami są dr inż. Elżbieta Polak i dr inż. Joanna Markowska z IBPRS Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi. Receptura i technologia zostały opracowane w 2017 r. w oparciu o umowę zawartą z firmą na „Opracowanie nowego wyrobu ciastkarskiego nadziewanego przeznaczonego do mechanicznego formowania”.

20.10. Wtorek

w szkoleniu online Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE  – Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt –  uczestniczył dr Krzysztof Przygoński.

21.10. Środa

odbyło się spotkanie online z przedstawicielami firmy Top Farms dotyczące żywności wegańskiej. Uczestniczyli Roman Zielonka, Elżbieta Wojtowicz, Joanna Le Thanh-Blicharz

23.10. Piątek

Odbyły się międzynarodowe warsztaty naukowe – Webinar WP8 IS_MIRRI21 – z serii „Implementation and Sustainability of Microbial Resource Research Infrastructure for the 21st Century. W warsztatach uczestniczyło 60 osób z całego świata. Więcej:

Warsztaty naukowe – Webinar WP8 IS_MIRRI21 – już za nami

Ponadto:

  • Odbyło się spotkanie online z przedstawicielami firmy INSTANTA dot. zakresu badań kawy aromatyzowanej. Uczestniczyli Elżbieta Wojtowicz i Krzysztof Przygoński z IBPRS.
  • Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej ogłoszono wyniki rekrutacji na rok 2020/2021: Więcej: https://agrobiotech.edu.pl/rekrutacja/#sekcja8
  • Zgodnie z zaleceniami w Instytucie rozpoczęto przygotowanie i umieszczenie zgodnie z wytycznymi plakatów i tablic informacyjnych oraz opracowanie stosownych informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Instytutu.

27.10. Wtorek
W sali A odbyły się seminaria dotyczące odbioru tematów statutowych:
– 500-01-ZA-02 dr hab. inż. Marcina Bryły, prof. IBPRS pt. „Stabilność toksyn Claviceps purpurea pod wpływem procesu wypieku pieczywa oraz ich występowanie w produktach spożywczych na bazie żyta”;
– 500-01-ZA-01 dr hab. inż. Marcina Bryły, prof. IBPRS pt. „Ocena występowania deoksyniwalenolu, deoksyniwalenol-3-glukozydu i niwalenolu w zbożu i produktach zbożowych”;
– ZA-106-01 (500-01-ZA-01) dr hab. inż. Marka Roszko, prof. IBPRS pt. „Występowanie akrylamidu w wybranych wyrobach piekarskich. Ocena ryzyka.”

Justyna Ruszczak z DI zakończyła szkolenie on-line „Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020”. Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wrzesień

7.09 Poniedziałek

Zespół Instytutu pod kierunkiem dr Katarzyny Kyci złożył innowacyjny projekt (EcoRumiBiom, SFS-02-2020) w ramach Horyzont 2020. Partnerami projektu jest 17 ośrodków naukowych i badawczych w Europie. Gratulujemy i trzymamy kciuki!!

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dotyczące kluczowych projektów IBPRS. Instytut reprezentowali: Dyrektor – prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, prof. Zbigniew Dolatowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i Przemysłem oraz dr inż. Marek Roszko, Sekretarz Naukowy.

Odbyło się szkolenie ZMT w Poznaniu dotyczące zasad segregowania śmieci (prowadzący Krzysztof Powałowski).

8-9.09 Wtorek / Środa 

W Instytucie odbył się pomyślnie audyt Polskiego Centrum Akredytacji. Kontrolowane laboratoria badawcze uzyskały bardzo dobre oceny i zdobyły aktualne Certyfikaty Akredytacji. Gratulacje dla zespołów!

10.09. Czwartek

W Minikowie odbyła się doroczna „sesja stolikowa”, której celem było wzmacnianie wzajemnych kontaktów i pogłębianie współpracy ośrodków doradztwa rolniczego z instytutami badawczymi. Instytut reprezentował prof. Zbigniew Dolatowski.

11.09. Piątek

Zespół IBPRS serdecznie gratuluje Pani Iwonie Marioli Szubie ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym.
Aktywne podnoszenie kwalifikacji pracowników jest naszą ambicją i dumą!
Gratulacje!

14-15.09. Poniedziałek-Wtorek

W Minikowie odbyło się spotkanie dla partnerów AKIS – jednostek doradztwa rolniczego i instytutów badawczych organizowane przez MRiRW. Na spotkaniu obecni byli: Katarzyna Kotarska, Marek Roszko, Dariusz Lisiak

15.09. Wtorek

odbyło się seminarium dot. odbioru tematu ZK-110-01 (500-01-ZK-04) dr inż. Krzysztofa Przygońskiego pt. „Opracowanie procedury analitycznej oznaczania homologów witaminy K (menachinonów) w produktach spożywczych techniką chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną”.

30.09. Środa

odbyło się spotkanie z przedstawicielką firmy LDP Group Panią Aleksandrą Wielguszewską w sprawie współpracy dotyczącej zastosowań naturalnego hydrokoloidu o właściwościach silnie zagęszczających. W spotkaniu uczestniczyła dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz i dr Elżbieta Wojtowicz.