tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Usługi analityczne (badania)

To jest testowa tabela z usługami: na razie wszystkie z ZM oraz tylko pierwszych 6 pozycji z ZJ. Podstawowym problemem jaki tu widzimy jest brak wspólnego nazewnictwa oraz wspólnych zasad na podstawie których konstruowane są oferty Zakładów. Należy ujednolicić nazewnictwo i stworzyć wspólne kategorie wg. jednego wzoru, np: nazwa produktu / badana cecha (czy rodzaj oznaczenia?) / metoda badawcza (czy analiza?)  / akredytowana – czy nieakredytowana. Czy wyrażenie „usługa analityczna” odpowiada wyrażeniu „badanie”? Te zapisy powinny być wspólne dla wszystkich zakładów. Tabele zespolone powinny być rozszyte (moim zdaniem), trzeba stworzyć kategorie produktów spożywczych wspólne dla wszystkich usług. Badania metodami nieakredytowanymi powinni mieć odrębne zapisy (odrębny wiersz w tabeli).

ZakładNazwa produktuBadana cechaMetoda badawcza
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne, Zboża i przetwory zbożowe, Gęstwa drożdżowa, Wysłodziny z brzeczki, Suplementy diety, Wyroby garmażeryjne. Dla pozostałych produktów metoda nieakredytowanaObecność Escherichia coli
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
*PN-ISO 7251:2006
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne, Zboża i przetwory zbożowe, Napoje bezalkoholowe, Suplementy diety, Przetwory jajeczne
Dla pozostałych produktów metoda nieakredytowana
Liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
* PN-ISO 4833-1:2013-12
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne, Zboża i przetwory zbożowe, Suplementy diety, Przetwory jajeczne, Wyroby garmażeryjne, Gęstwa drożdżowa, Wysłodziny z brzeczki, Wyroby cukiernicze; Dla pozostałych produktów metoda nieakredytowanaObecność Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
*PN-EN ISO 6579-1:2017-04
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne, Zboża i przetwory zbożowe,Wyroby cukiernicze, Suplementy diety, Dla pozostałych produktów metoda nieakredytowanaObecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
*PN-EN ISO 6888 3:2004 +AC:2005
ZMWszystkie środki spożywczeLiczba przypuszczalnych Bacillus cereus
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
PN-EN ISO 7932:2005
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne, Wyroby garmażeryjne, Dla pozostałych produktów metoda nieakredytowanaLiczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
*PN-ISO 15214:2002
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne, Wyroby garmażeryjne, Wyroby cukiernicze; Dla pozostałych produktów metoda nieakredytowanaObecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
*PN–EN ISO 11290-1:2017-07
ZMŻywność o aktywności wody wyższej niż 0,95Liczba drożdży i pleśni. Część 1
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
*PN-ISO 21527-1:2009
ZMŻywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95Liczba drożdży i pleśni. Część 2:
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
*PN-ISO 21527-2:2009
ZMWszystkie środki spożywczeLiczba bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w warunkach beztlenowych
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-ISO 15213:2005
ZMObecność bakterii z grupy coliPN-ISO 4831:2007
ZMNPL bakterii z grupy coliPN-ISO 4831:2007
ZMLiczba bakterii z grupy coli metodą płytkowąPN-ISO 4832:2007
ZMNPL przypuszczalnych Escherichia coliPN-ISO 7251:2006
ZMLiczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli metodą płytkową w 44oCPN-ISO 16649-2:2004
ZMLiczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)PN-EN ISO 6888-2: 2001 +A1: 2004
ZMNPL gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)PN-EN ISO 6888 3:2004 +AC:2005
ZMLiczba Enterobacteriaceae metoda płytkowaPN-EN ISO 21528-2:2017
ZMLiczba Listeria monocytogenesPN-EN ISO 11290-2:2017-07
ZMPrzetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsneTrwałość konserw metodą próby termostatowej*PN-A-75052/03:1990
ZMPrzetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

Przetwory dla dzieci
Konserwy
Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętychPN-A-75052/02:1990
ZMObecność i liczba bakterii rodzaju LeuconostocPN-A-75052/09:1990
ZMObecność i miano bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnychPN-A-75052/10:1990
ZMObecność bakterii octowychPN-A-75052/15:1990
ZMStrzępki pleśni metodą HowardaPN-A-75052/18:1990
ZMNapoje bezalkoholowe, piwoLiczba bakterii z grupy coli i E. coli metodą filtracji membranowejPB-ZM/PBJM 15, wyd. 1 z 03.01.2018 r.
ZMLiczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej metodą filtracji membranowejPB-ZM/PBJM 17 wyd. 1 z 04.01.2018 r.
ZMNapoje bezalkoholoweObecność bakterii rodzaju LeuconostocPN-A-79033:1985 p.3.23
ZMLiczba bakterii w temp. 37°CPN-85/A-79033 p.3.22
ZMLiczba bakterii w temp. 20-22°CPN-85/A-79033 p.3.22
ZMZagęszczone soki owocowe, syropy, melasLiczba drożdży osmotolerancyjnych
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
IFU No. 3 II, April 1996
ZMLiczba drożdży osmofilnych Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)*IFU No. 3 II, April 1996
ZMPrzetwory owocowe (soki, zagęszczone soki, przeciery o pH<4,3)Całkowita liczba drobnoustrojów potencjalnie psujących przetwory owocowe
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
*IFU No. 2, April 1996
ZMZagęszczone soki owocowe,
soki owocowe, warzywne, nektary, napoje, surowce do produkcji napojów i soków
Obecność Alicyclobacillus sp. Metoda hodowlana*IFU Method No. 12, September 2004 /revised march 2007
ZMLiczba Alicyclobacillus sp.
Metoda filtracji membranowej
ZMObecność Alicyclobacillus przypuszczalnie powodujących zepsucie soków Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
ZMLiczba Alicyclobacillus przypuszczalnie powodujących zepsucie soków Metoda filtracji membranowej
ZMObecność Alicyclobacillus acidoterrestris i innych gwajakolo-dodatnich Alicyclobacillus sp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymiPB-ZM/PBJM 05 wyd. 1 z 03.01.2018 r.
ZMLiczba Alicyclobacillus sp.
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
IFU Method No. 12, September 2004 /revised march 2007
ZMLiczba Alicyclobacillus przypuszczalnie powodujących zepsucie soków
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
ZMMąki i produkty zbożoweLiczba tlenowych bakterii przetrwalnikujących amylolitycznychPN-A-74134/4:1998
ZMLiczba Bacillus subtilisPN-A-74134/4:1998
ZMIdentyfikacja gatunku Bacillus subtilis metodami molekularnymiPCR
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno mięsneLiczba tlenowych bakterii termofilnych prztrwalnikujących powodujących zepsucie „kwaśno płaskie” (Bacillus coagulans)
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
IFU No. 6, D-III A. April 1996
ZMIdentyfikacja gatunku Bacillus coagulans metodami molekularnymiPCR
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno mięsneLiczba pleśni ciepłoopornych (w tym Byssochlamys fulva)IFU No. 4 III, April 1996
ZMJogurty, lody jogurtoweLiczba charakterystycznych drobnoustrojów (Lactobacillus delbrücki subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus) w temperaturze 37oCPN-ISO 7889:2007 + Ap1:2007
ZMPrzetwory mleczne, odżywki dla niemowląt,, suplementy diety, kultury starterowe, sokiLiczba przypuszczalnych Bifidobacterium spp.
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
*PN ISO 29981:2012
ZMLiczba przypuszczalnych Lactobacillus acidophilus w temperaturze 37oCPN-ISO 20128:2012
ZMPasze, suplementy dietyLiczba Lactobacillus spp.PN-EN 15787:2009
ZMZagęszczone soki owocowe,
soki owocowe, warzywne, nektary, napoje, surowce do produkcji napojów i soków
Obecność Alicyclobacillus sp. Metoda hodowlana*IFU Method No. 12, September 2004 /revised march 2007
ZMLiczba Alicyclobacillus sp.
Metoda filtracji membranowej
ZMObecność Alicyclobacillus przypuszczalnie powodujących zepsucie soków Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
ZMLiczba Alicyclobacillus przypuszczalnie powodujących zepsucie soków Metoda filtracji membranowej
ZMObecność Alicyclobacillus acidoterrestris i innych gwajakolo-dodatnich Alicyclobacillus sp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymiPB-ZM/PBJM 05 wyd. 1 z 03.01.2018 r.
ZMLiczba Alicyclobacillus sp.
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
IFU Method No. 12, September 2004 /revised march 2007
ZMLiczba Alicyclobacillus przypuszczalnie powodujących zepsucie soków
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
ZMMąki i produkty zbożoweLiczba tlenowych bakterii przetrwalnikujących amylolitycznychPN-A-74134/4:1998
ZMLiczba Bacillus subtilisPN-A-74134/4:1998
ZMIdentyfikacja gatunku Bacillus subtilis metodami molekularnymiPCR
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno mięsneLiczba tlenowych bakterii termofilnych prztrwalnikujących powodujących zepsucie „kwaśno płaskie” (Bacillus coagulans)
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
IFU No. 6, D-III A. April 1996
ZMIdentyfikacja gatunku Bacillus coagulans metodami molekularnymiPCR
ZMOwoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne i warzywno mięsneLiczba pleśni ciepłoopornych (w tym Byssochlamys fulva)IFU No. 4 III, April 1996
ZMJogurty, lody jogurtoweLiczba charakterystycznych drobnoustrojów (Lactobacillus delbrücki subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus) w temperaturze 37oCPN-ISO 7889:2007 + Ap1:2007
ZMPrzetwory mleczne, odżywki dla niemowląt,, suplementy diety, kultury starterowe, sokiLiczba przypuszczalnych Bifidobacterium spp.
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
*PN ISO 29981:2012
ZMLiczba przypuszczalnych Lactobacillus acidophilus w temperaturze 37oCPN-ISO 20128:2012
ZMPasze, suplementy dietyLiczba Lactobacillus spp.PN-EN 15787:2009
ZMPiwo filtrowaneOgólna liczba drobnoustrojów w piwie metodą filtracji membranowejPB-ZM/PBJM 01 wyd. 1 z 04.01.2018 r.
ZMLiczba bakterii psujących piwo metodą filtracji membranowejPB-ZM/PBJM 02 wyd. 1 z 04.01.2018 r.
ZMPiwo niefiltrowaneOgólna liczba drobnoustrojów w piwie metodą płytkowąPB-ZM/PBJM 03 wyd. 2 z 08.01.2019 r.
ZMLiczba bakterii psujących piwo metodą płytkowąPB-ZM/PBJM 04 wyd. 1 z 03.01.2018 r.
ZMSzczepy drobnoustrojów wyizolowane z żywności i ze środowiska produkcji i obrotuIdentyfikacja gatunków metodami molekularnymiPCR
ZJpieczywo, ziarna, ryż, majonez, lody, koncentraty spożywcze - NA•Zawartość wody (sucha masa)
ZJprzetwory owocowo-warzywne (próżniowo) - NAZawartość wody (sucha masa)
ZJpozostałe (tradycyjna do stałej masy) – mięso i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne A;Zawartość wody (sucha masa)
ZJpozostałe wyroby NAZawartość wody (sucha masa)
ZJmięso i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne, przetwory owocowo-warzywne AZawartość chlorku sodu (obliczeniowo z zawartości sodu)
ZJpozostałe wyroby NAZawartość tłuszczu
ZJmięso i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne, metodą Soxhleta - A;Zawartość tłuszczu
ZJlody - metodą Gerbera - NAZawartość tłuszczu
ZJmięso i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne A;Zawartość białka
ZJpozostałe wyroby NAZawartość białka
ZJprzetwory owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe A;Zawartość cukrów redukujących
ZJpozostałe wyroby NAZawartość cukrów redukujących