tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Kilka dni temu gościliśmy w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB delegację z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Reprezentanci Wydziału Nauki, Technologii i Edukacji ambasady, na czele z Radcą ds. Nauki, Technologii i Edukacji Panem Cheng Jiayi spotkali się z Dyrektorem Naczelnym Instytutu dr. hab. inż. Markiem Roszko, prof. IBPRS-PIB oraz koordynatorką ds. współpracy międzynarodowej p. Agatą Wierzbińską w celu omówienia i rozszerzenia dotychczasowej współpracy pomiędzy IBPRS-PIB a jednostkami R&D i przemysłowymi z Chin.

Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy bilateralnej, zarówno naukowej, badawczo-rozwojowej jak i komercyjnej pomiędzy naszym Instytutem a chińskimi ośrodkami badawczymi i przemysłowymi w oparciu o narodowe i międzynarodowe programy wsparcia.

Przedstawiciele Ambasady zapoznali się również z zakresem działalności IBPRS-PIB oraz ofertą badawczą i usługową, a także obejrzeli naszą najnowszą linię technologiczną do produkcji biopreparatów.

W chwili obecnej w Instytucie zatrudnieni są dwaj studenci z Chin, którzy w ramach zespołów projektowych realizują zadania projektu „Współpraca” oraz międzynarodowego projektu Ho-FOOD.