tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Jest nam miło zakomunikować, że Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy podpisał porozumienie w sprawie współpracy z Krajową Grupą Spożywczą S.A., na mocy którego obie instytucje będą wspólnie realizować zadania KGS S.A. w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Współpraca pomiędzy KGS S.A. i IBPRS-PIB będzie obejmowała realizację programów, projektów oraz inicjatyw, które bezpośrednio przełożą się na rozwój i podniesienie innowacyjności gospodarki w obszarze rolnym, spożywczym i paszowym. Będzie także przyczyniała się do wsparcia rozwoju rolnictwa, w szczególności w zakresie:

  • jakości technologicznej i bezpieczeństwa surowców i produktów,
  • rozwiązań biotechnologicznych ograniczających emisję szkodliwych gazów,
  • analizy śladu węglowego i cyklu życia produktów,
  • rozwoju nowych produktów, receptur i technologii, w tym roślinnych zamienników mięsa i funkcjonalnych przetworów owocowo-warzywnych,
  • nowych rozwiązań dla polepszenia jakości i konserwacji pasz objętościowych,
  • dodatków paszowych i probiotyków,
  • wykorzystania mikroorganizmów do biologicznej ochrony roślin,
  • tworzenia nowych technologii pozwalających na zagospodarowanie produktów odpadowych,
  • rozwoju technologii produkcji bioetanolu i innych nośników energii odnawialnej.