tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Wszczęte przewody doktorskie
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia
uchwałą Rady Naukowej IBPRS w Warszawie z dnia 27.09.2018 r.:

 mgr inż. Justyna Szczepańska (ZO)

„Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego i homogenizacji wysokociśnieniowej na jakość soków naturalnie mętnych” – IBPRS (data otwarcia przewodu doktorskiego – 27.09.2018 r., planowany termin obrony – IV kw. 2021 r.)

promotor: dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Skąpska

mgr inż. Justyna Nasiłowska (ZM)

„Wpływ wysokiego ciśnienia na stan fizjologiczny wybranych patogenów w sokach z warzyw korzeniowych” – IBPRS (data otwarcia przewodu doktorskiego- 27.09.2018 r., planowany termin obrony – I kw. 2021 r.)

promotor: dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

mgr Marzena Połaska (ZM)

„Bakterie z rodzaju Alicyclobacillus i specyficzne wobec nich bakteriofagi występujące na owocach w polskich sadach i ich wpływ na jakość soków” – IBPRS (data otwarcia przewodu doktorskiego – 27.09.2018 r., planowany termin obrony – I kw. 2021 r.)

promotor: dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

mgr inż. Sylwia Stępniewska (ZZ)

„Studia nad wartością wypiekową mąki żytniej z krajowych młynów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem roli polisacharydów” – IBPRS (data otwarcia przewodu doktorskiego – 27.09.2018 r., planowany termin obrony – IV kw. 2020 r.)

promotor: dr hab. inż. Grażyna Cacak-Pietrzak, prof. SGGW

promotor pomocniczy: dr inż. Anna Szafrańska

mgr inż. Edyta Ksieniewicz-Woźniak (ZA)

„Przemiany mykotoksyn w procesie słodowania ziarna pszenicy” – IBPRS (data otwarcia przewodu doktorskiego – 27.09.2018 r., planowany termin obrony – II kw. 2021 r.)

promotor: dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

promotor pomocniczy: dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS

Wszczęte przewody doktorskie
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia
uchwałą Rady Naukowej IBPRS w Warszawie z dnia 04.04.2019 r.

Mgr inż. Joanna Bucka-Kolendo

Temat pracy doktorskiej: „Wpływ wysokiego ciśnienia, jako czynnika stresowego, na zmiany zachodzące w polimorfizmie genetycznym i proteomie bakterii fermentacji mlekowej”
Promotor: Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS w Warszawie
Promotor pomocniczy: Dr inż. Anna Otlewska, Politechnika w  Łodzi

Mgr Zuzanna Małyszek

Temat pracy doktorskiej: „Wpływ struktury molekularnej spożywczych skrobi modyfikowanych chemicznie na oddziaływania biopolimer-woda”
Promotor: Dr hab. Hanna Maria Baranowska, UP w Poznaniu
Promotor pomocniczy: Dr inż. Joanna Le Thanh-Blicharz, IBPRS w Poznaniu

Mgr inż. Bartłomiej Ruda

Temat pracy doktorskiej: „Optymalizacja procesu wędzenia tradycyjnego i jej wpływ na poziom WWA oraz jakość sensoryczną i mikrobiologiczną produktu mięsnego”
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Dolatowski, IBPRS w Warszawie
Promotor pomocniczy:  Dr inż. Piotr Szymański, IBPRS w Warszawie

Mgr inż. Beata Łaszkiewicz

Temat pracy doktorskiej: „Wpływ wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego na jakość mikrobiologiczną mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie i wytworzonych z jego udziałem produktów”
Promotor: Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW w Warszawie
Promotor pomocniczy: Dr inż. Piotr Szymański, IBPRS w Warszawie

Mgr inż. Barbara Noszka

Temat pracy doktorskiej: „Zastosowanie wybranych tłuszczów egzotycznych i przeestryfikowanych w produktach typu emulsji W/O o podwyższonej wartości żywieniowej”
Promotor: Dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS w Warszawie

Mgr inż. Dorota Michałowska

Temat pracy doktorskiej: „Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego”
Promotor: Dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM w Olsztynie

Mgr  Agnieszka Dekowska

Temat pracy doktorskiej: „Genetyczne podstawy różnorodności wewnątrzgatunkowej i oporności na czynniki stresowe bakterii z gatunku Alicyclobacillus acidoterrestris
Promotor: Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS w Warszawie

Mgr inż. Artur Kalinowski

Temat pracy doktorskiej: „Wpływ kwasu cis9-oktadecenowego na stabilność frytur i jakość produktów głębokiego smażenia mrożonych frytek”
Promotor: Dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS w Warszawie

Mgr inż. Urszula Trych

Temat pracy doktorskiej: „Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność antyoksydantów owoców i warzyw”
Promotor: Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS w Warszawie
Promotor pomocniczy: Dr inż. Magdalena Buniowska, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr inż. Agnieszka Salamon

Temat pracy doktorskiej: „Zastosowanie słodowanego ziarna owsa i gryki do wytwarzania produktów fermentowanych o właściwościach prozdrowotnych”
Promotor: Dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS w Warszawie
Promotor pomocniczy: Dr inż. Anna Szafrańska, IBPRS w Warszawie

mgr inż. Bożena Mazurkiewicz

Temat pracy doktorskiej: „Wpływ wysokiego  ciśnienia  hydrostatycznego na wybrane aspekty jakościowe produktów owocowych dla dzieci i niemowląt”
Promotor: dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS w Warszawie