tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Kilka dni temu, w Warszawie, odbył się XI Kongres 'Polska Chemia’. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce, podczas którego uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, prezentowane są innowacyjne pomysły oraz strategie dla branży chemicznej. Gośćmi Kongresu są zazwyczaj wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki, organizacji branżowych, polityki, a także największych firm polskiego sektora chemicznego.

Podczas tegorocznego Kongresu, IBPRS-PIB reprezentowany był przez Dyrektora Naczelnego dr. hab. inż. Marka Roszko, prof. IBPRS-PIB, który podczas oficjalnego otwarcia Kongresu 'Polska Chemia’ odczytał list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Czesława Siekierskiego skierowany do organizatorów i uczestników Kongresu.

Tematyka dyskusji i wystąpień podczas Kongresu dotyczyła aktualnej problematyki stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tegoroczna edycja skupiona była wokół takich obszarów tematycznych jak: „ New Deal” dla Europy, transformacje i regulacje, bezpieczeństwo energetyczne, sztuczna inteligencja w przemyśle chemicznym.