tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić Przedstawicieli Nauki oraz Przedstawicieli Przemysłu

na XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw,

która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 w Zegrzu nad Jeziorem Zegrzyńskim

Tematyka konferencji:

 • projektowanie nowych produktów, procesów i opakowań,
 • innowacje w przetwórstwie i przechowalnictwie,
 • owoce, warzywa i grzyby jako surowce prozdrowotne,
 • przyswajalność bioaktywnych składników owoców, warzyw i grzybów,
 • metody analityczne oraz skład surowców i przetworów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa owoców, warzyw i grzybów oraz ich przetworów,
 • zanieczyszczenia surowców i produktów owocowo-warzywnych i grzybów,
 • aspekty środowiskowe w produkcji przetworów owocowo-warzywnych.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć polskich uczelni i instytutów dotyczących przetwórstwa owoców i warzyw. W ramach sesji prezentowane będą wykłady plenarne, doniesienia ustne oraz postery.

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja przyczyni się do dalszej integracji środowiska, związanego zawodowo z zagadnieniami doskonalenia oceny jakości oraz wytwarzania produktów z owoców, warzyw i grzybów o należytym bezpieczeństwie zdrowotnym i udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych. Pragniemy również poruszyć kwestie możliwości współpracy nauki z przemysłem oraz zaprezentować badania o znaczeniu praktycznym.

Ważne daty:

 • do 31 marca 2022 – wczesne zgłoszenie udziału w konferencji (niższe opłaty)
 • do 31 marca 2022 – wniesienie wczesnej opłaty konferencyjnej (po upływie tego terminu opłata standardowa)
 • do 6 maja 2022 – ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji oraz wniesienia opłaty
 • do 6 maja 2022 – przesyłanie streszczeń
 • 26 – 27 maja 2022 – konferencja

Miejsce konferencji:

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw odbędzie się nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego w Hotelu 500 (ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze, koło Warszawy).

Komitet Naukowy:

Dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Waldemar Gustaw – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. inż. Stanisław Kalisz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. inż. Dorota Konopacka prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Naukowy w Warszawie
Dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Dorota Witrowa-Rajchert – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny:

Dr inż. Sylwia Skąpska – Przewodnicząca
Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS – Z-ca Przewodniczącej
Mgr inż. Justyna Szczepańska – Sekretarz
Mgr inż. Urszula Trych
Mgr inż. Urszula Jasińska
Dr Grzegorz Adach
Mgr Adrianna Bojarczuk
Inż. Marcin Sokołowski

Opłaty:

Dla członków PTTŻ:

– 490 PLN – opłata wczesna – wniesiona do 31 marca 2022
– 520 PLN – opłata wniesiona do 6 maja 2022

Zaświadczenie o członkostwie PTTŻ należy dołączyć do formularza rejestracyjnego.

Dla osób nie będących członkami PTTŻ:

– 520 PLN – opłata wczesna – wniesiona do 31 marca 2022
–550 PLN – opłata wniesiona do 6 maja 2022

Organizatorzy zapewniają możliwość rezerwacji noclegów z 25/26 oraz 26/27 maja w Hotelu 500. Pokój jednoosobowy – 240 PLN, pokój dwuosobowy – 160 PLN/os. Chęć noclegu prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym. Opłaty za nocleg/noclegi nie są uwzględnione w opłacie konferencyjnej. Ilość miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu jest ograniczona.

Opłaty prosimy dokonywać do 6 maja 2022 na konto nr: 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564

W tytule przelewu prosimy podać: konferencja owoce 2022 + imię i nazwisko uczestnika

Więcej informacji na stronie: https://oiw.ibprs.pl

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt: konferencja_ktpoiw2022@ibprs.pl