tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim odbyła się w pierwszy weekend wrześniowy. Dzięki życzliwości Ojców Paulinów oraz olbrzymiej pracy organizacyjnej Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – wydarzenie to zasługuje na miano najważniejszej imprezy rolniczego stanu.

W wystawie uczestniczyło ponad 400 firm i instytucji. Obecni byli pracownicy oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, KOWR, CDR, KRUS, KRIR, ŚODR w Częstochowie oraz wszystkie instytuty naukowe podległe MRiRW.

Honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.

Na stoisku IBPRS-PIB prezentowaliśmy dorobek naukowy, ofertę usługową oraz najważniejsze osiągnięcia instytutu. Nie zabrakło produktów ekologicznych oraz prozdrowotnych – powstałych w różnych firmach, lecz dzięki współpracy z Instytutem.

Prezentowaliśmy między innymi:
1. Oleje ekologiczne z firmy ZŁOTO POLSKIE z Kalisza
2. Wyroby wędliniarskie z zakładu „Jasiołka” w Dukli
3. Soki z firmy Korab Garden z Lublina

W niedzielę pielgrzmi z całej Polski uczestniczyli we Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony. Wzbogaceniem tegorocznej uroczystości związanej z organizacją Wystawy Rolniczej był uroczysty koncert zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, który odbył się w Bazylice Jasnogórskiej.

Krajowa Wystawa Rolnicza to wydarzenie znaczące dla całej społeczności rolniczej, ale również dla miasta, które przez lata traciło na znaczeniu. Serdecznie dziękujemy Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za zaproszenie!

Szczęść Boże!

[ tekst i fotorelacja z wydarzenia – autor: dr Grzegorz Adach ]